Minnesord: Anders Åseby


Anders Åseby har som tidigare meddelats avlidit.

Anders var under många år verksam inom Gävle kommun, där han svarade för kontakterna med och utvecklingen av det lokala näringslivet. Han tog redan i mitten av 1980-talet kontakt med Högskolans och Länsstyrelsens chefer.

Han såg tidigt framgångsmöjligheter för Högskolan genom ett närmare samarbete med kommunen, Länsstyrelsen och de från Stockholm omlokaliserade statliga myndigheterna Lantmäteriverket, Statens institut för byggnadsforskning och Centralnämnden för fastighetsdata. Anders organiserade samarbetet 1986 under begreppet “Samhällsbyggarstaden”. Anders förmåga att skapa relationer och kontakter mellan högskolan och det omgivande samhället liksom hans stora kontaktnät och mångåriga erfarenhet av näringslivs- och samhällsfrågor blev en stor tillgång i detta arbete.

Tack vare hans initiativ lades grunden för bland annat Högskolans framgångsrika utbildningar av Fastighetsmäklare och utbildningar inom området Geografiska informationssystem (GIS). Ett initiativ av betydelse för Gävles kulturliv tog Anders då han startade en insamling för det planerade konserthuset. Signalvärdet i insamlingen kan inte underskattas: debatten om ett nytt konserthus hade ju böljat fram och åter under decennier. Genom insamlingen visade många gävlebor sitt stöd för såväl konserthus som symfoniorkester.

Vi, undertecknare, som hade förmånen att i olika sammanhang arbeta tillsammans med och möta Anders, uppskattade mycket hans “fixarförmåga” (i dess allra bästa innebörd), hans stora sociala kompetens och hans genuint värmländska, vänliga framtoning. Vi saknar en god och trygg kamrat, våra tankar går till Marianne och döttrarna.

Olle Wastesson

Anders Berggren

Håkan Attiusarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar