Inser Sveriges Radios vd hur totalitär hon låter?


REPLIK. Företrädare för SVT och SR, ofta kallat public service, har länge argumenterat för sin existens genom att man erbjuder nyhetsförmedling och kunskap till alla, oavsett inkomst. Oavsett ideologisk hållning är det ett argument de flesta, från höger till vänster, kan respektera. 

Den senaste tiden anar man en ny strategi i radiohuset. I Cilla Benkös och Björn Löfdahls debattartikel torgför man i stället idén att public service är den enda riktigt pålitliga nyhetsförmedlaren i ett allt mer polariserat medielandskap. I motsats till ett polariserat USA slår man fast att det ”demokratiska samhället [mår] bäst av en gemensam verklighet, med gemensamma nyhetsförmedlare, där vi kan ta del av andras åsikter – även om vi inte håller med.”

Man undrar om SR-företrädarna inser hur totalitära de låter.

Media mår bra av många aktörer

Det fundamentala problemet med Benkös och Löfdahls resonemang är att de i sin argumentation inte längre betraktar public service som ett viktigt komplement till pressfriheten, utan som dess substitut. I artikeln skriver de att kommersiella medier inte längre kan upprätthålla opartisk nyhetsförmedling, eftersom dessa sägs dras med i en politiserad debatt ”vilket riskerar att skapa parallella verklighetsbilder”.

Med SR:s synsätt bör vi i stället betrakta mångfalden av aktörer som ett hot mot ”sann” kunskap. Det är sådant som diktaturer brukar hävda för att skydda sin lojala Pravda-press.

Absurditeten är inte långt borta när Benkö och Löfdahl på detta sätt klumpar ihop etablerade kommersiella medieaktörer med ren desinformation. Det är först när en mångfald av mediehus, med olikartad ideologisk hemvist, belyser verkligheten och dess förutsättningar ur en mängd perspektiv som vi kan närma oss en sanningsenlig helhet. Detta är naturligtvis väsenskilt från statliga eller politiska aktörer som medvetet sprider osanning, men det ignorerar Benkö och Löfdahl.

Digitaliseringens fördelar

Dagens digitalisering har sänkt trösklarna för att slå sig in på mediemarknaden, vilket utan tvekan skapar utmaningar. I digitaliseringens spår ser vi såväl svårigheter för traditionell media att förnya sig, som oseriösa och skadliga aktörer som drar nytta av den snabba förändringstakten. På det stora hela är dock utvecklingen ett framsteg för pressfriheten liksom för demokratin. 

Med Sverige Radios synsätt bör vi i stället betrakta detta fria medielandskap och den mångfald av aktörer som befolkar det, som ett hot mot ”sann” kunskap. Det är sådant diktaturer brukar hävda för att skydda sin lojala Pravda-press. Mellan raderna kan man läsa att pressfrihet minsann inte spelar så stor roll om man inte är opartisk. Och vem kan vara mer opartisk än SR, svenska Statens egen Radio?

Skamlöst självförhärligande

Trots detta skamlösa självförhärligande kan man även ifrågasätta sakligheten i påståendet. Det blir lätt löjeväckande när SR ägnar så mycket tid åt att skjuta det ”politiserade medielandskapet” i sank, samtidigt som man själv har riksdagsbeslut att tacka för sin egen existens. Något som knappast kan sägas om Blekinge Läns Tidning, Dagens Nyheter eller Kvartal. 

Det gäller också innehållet. I två rapporter för Näringslivets medieinstitut 2019 har jag kunnat visa att granskningsnämnden nästan alltid fäller eller kritiserar SR och SVT för partiskhet när man uttryckt åsikter långt åt det vänstervridna eller progressiva hållet. Nästan aldrig har SR eller SVT fällts för att man uttrycker högervridna åsikter. 

Underminerar sin egen position

SR och SVT är alltså själva i hög grad en del av det ”politiserade medielandskap” man ägnar så mycket möda åt att skjuta i sank. Resultatet blir att SR genom sin aningslösa text både underminerar sin egen ställning och pressfriheten som grundprincip för demokratin. 

 

Av Carl-Vincent Reimers

Rapportförfattare ”Public service – en bastion för vänsterliberaler?”

Ledarskribent Blekinge Läns Tidning

LÄS MER: Cilla Benkö: Med public service får du opartiska nyheter

LÄS MER: Gunnar Hökmark: Nu har SVT:s åsiktspoliser även kommit till mig expressen

Related posts

lämna en kommentar