Från och med 2021 krävs drönarkort – här är alla nya regler för fjärrpiloter


Eftersom antalet drönare i luftrummet väntas öka, vilket ställer krav på både utveckling av själva drönarna och säkerheten i luftrummet, krävs en ny lag.

Alla operatörer som ansvarar för flygningar med drönare måste i fortsättningen registrera sig hos Transportstyrelsen.

Operatörerna får då ett operatörs-ID som deras drönare ska märkas med. Operatören kan antingen vara en person eller en organisation.

Fjärrpiloter (drönarpiloter) måste även utbilda sig. Utbildningen för den öppna kategorin sker online på transportstyrelsen.se, med ett efterföljande kunskapstest.

Ges godkänt vid utbildningen tilldelas personen ett drönarkort som ger fjärrpiloten tillstånd att flyga med drönare.

Drönarkort (öppen kategori) kostar 130 kronor och operatörregistrering (öppen kategori) 50 kronor plus 50 kronor årligen i registerhållningsavgift.

FAKTA: De största förändringarna i korthet

■ Fjärrpiloter i den öppna kategorin måste genomföra utbildning och prov. Ett godkänt prov resulterar i ett drönarkort som gör det tillåtet att flyga med drönare. Drönarkortet gäller i 5 år. Provet tar ca 40 minuter att genomföra och vid godkänt resultat tilldelas man drönarkortet direkt.

■ Nya krav på registrering av drönaroperatörer för nästan alla drönare, s.k. operatörs-ID

■ Nya drönare ska programmeras med operatörs-ID

■ För drönare upp till 25 kg krävs inga särskilda tillstånd från Transportstyrelsen utöver drönarkort och registrering så länge man flyger inom synhåll, max 120 meter över marken utom över hinder när ägaren begär det och inte över människor utan deras tillstånd, utom för de minsta drönarna (under 250g). Dessa drönare omfattas av den öppna kategorin. Däremot kan tillstånd från andra krävas, som från Lantmäteriet för spridningstillstånd av bild och film eller från närmsta flygplats för flygning inom kontrollzon.

■ Om man vill flyga utom synhåll, högre än 120 meter och i närheten av människor utan deras tillåtelse eller över folksamling måste tillstånd sökas hos Transportstyrelsen på samma sätt som idag. Detta gäller även drönare över 25kg och dessa drönare omfattas av antingen den specifika eller certifierade kategorin.

■ En enskild drönare ska kunna identifieras på avstånd med hjälp av operatörs-ID. Det ska gå att fastställa drönarens geografiska position, höjd, hastighet och flygväg. Identifiering sker med hjälp av märkning.

Källa: Transportstyrelsen.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar