Förening i Marma får fint pris


Disa Gilles pris delas årligen ut till en hembygdsförening i Uppland, till de som som under året utfört ett förebildligt arbete. Priset delades ut första gången 3 februari 1942.

Bakom priset står Upplands fornminnesförening och hembygdsförenings styrelse.

Motivering till Föreningen Marmbabygden:

Föreningen verkar i såväl dåtid, nutid som framtid. Genom att tillvarata den gamla miljön från forna tiders flottningsverksamhet i nedersta delen av Dalälven har man bidragit till att levandegöra flottningens historia. Föreningen har skapat en kulturmiljö vars centrum är ”Flottarkojan” med information om gångna tiders verksamhet. Där finns också en flottarbåt som tar med nutida besökare ut på Dalälven. Föreningen Marmabygden medverkar aktivt till samhällets utveckling och har skapat en gemensamhetskänsla för hela bygden.

Tidigare vinnare är bland andra Söderfors hembygdsförening, Vendels hembygdsförening och Hållnäs hembygdsförening.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar