Det ska vara rätt i coronastatistiken


Kommentar till Peter Ekstrand: “Det är inte konstigt att äldre dör – även om det är en pandemi”

Du har alldeles rätt, läser man FHM:s hemsida angående statistik för avlidna på grund av covid-19 så står det att om man har testats positivt för covid-19 och avlider inom 30 dagar, oavsett dödsorsak, (observera det sista) så räknas man med, det innebär att om man blir påkörd och avlider eller något annat, dit räknas även underliggande sjukdomar, så räknas det som avlidna till följd av covid-19. Enligt professor Johnny Ludvigsson så kan man räkna bort cirka 85 procent av de avlidna i statistiken på grund av ovan nämnda.

Rätt ska vara rättarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar