Björksätra avviker från övriga skolor i Sandviken – fortsätter ha undervisning på plats under pandemin


Tidningen har tidigare gjort en genomgång och konstaterat att de flesta högstadieskolorna i Sandviken har någon form av distansundervisning nu. Men Björksätraskolan sticker ut och har fortfarande elever på plats.

– Just nu har vi ingen distans- eller fjärrundervisning. Om ett sådant beslut tas görs det i samråd med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, huvudman och smittskydd, säger Jörgen Andersson, biträdande rektor för åk 7-9 på Björksätraskolan.

Hur ser sjukfrånvaron bland personal och elever ut?

– Det känns som att det är en normal frånvaro nu, men vi tittar dag för dag och vet inte hur det ser ut imorgon.

Läs också: Så tacklar Sandvikenskolorna undervisningen när flera lärare är sjuka: “Delvis distansstudier året ut”

Jörgen Andersson bekräftar att det händer att skolan skickar hem elever som har symtom i skolan.

– Om elever är sjuka ber vi dem gå hem. Elever kan ha förkylningssymtom men vi vet inte om det är covid-19, säger han.

Tidningen har fått information om att fem elever ska ha varit i skolan med symtom och hunnit träffa flera olika lärare innan de blev hemskickade.

– Så kan det mycket väl vara. Folkhälsomyndighetens råd är att vara hemma när man är sjuk och det har vi informerat vårdnadshavare om, säger Jörgen Andersson.

Är det ett problem att elever kommer till skolan med symtom?

– Nej, jag kan inte säga att det är ett utbrett problem. Däremot är det såklart ett problem om elever kommer sjuka.

Hur ser ni på riskerna att elever med symtom hinner smitta andra elever och lärare innan de blir hemskickade?

– Jag är ingen smittskyddsläkare så jag vet inte, men vi håller oss till Folkhälsomyndigheternas riktlinjer. Jag har kontakt med min områdesrektor och han med skolchefen.

Hittills har Folkhälsomyndighetens rekommendationer varit att vuxna familjemedlemmar och äldre barn ska stanna hemma om det finns konstaterad covid-19 i familjen. I dag, tisdag, kom Folkhälsomyndigheten med uppdaterade riktlinjer som innebär att även yngre barn i för- och grundskolan ska stanna hemma om någon de bor med är coronasmittad.

I övrigt vidhåller Folkhälsomyndigheten att barn generellt har en låg smittsamhet. Vidare bedömer myndigheten att personal som arbetar inom skola inte har diagnosticerats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper.

Fakta från Folkhälsomyndigheten gällande grundskola:

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att grundskolan och övriga obligatoriska skolformer bör vara öppna under pandemin. Detta bland annat för att grundskolan är viktig för barn och ungas hälsa.

Skolor har möjlighet till mer flexibla lösningar när det behövs, efter beslut från regeringen. Det kan exempelvis vara distansundervisning eller att förlänga terminen.

Den som ansvarar för skolan ska se till att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer följs i så stor utsträckning som möjligt.

Elever med symtom på covid-19 rekommenderas att testas, om det stämmer överens med prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod.

Källa: Folkhälsomyndighetenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar