Vår historiska budget ska ta oss ur krisen


Coronaviruset är i första hand en fara för människors liv och hälsa och smittläget är fortfarande mycket allvarligt. Prioriterat är att minska smittspridningen. Samtidigt har pandemin orsakat den värsta krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Vi måste se till att både hantera sjukdomen, ekonomin och samtidigt stärka Sverige och minska ojämlikheten.

Coronaviruset har lett till en global ekonomisk kris. Företag går omkull, investeringar ställs in och färre går till jobbet. Den så viktiga svenska exportindustrin drabbas hårt. Många jobb försvinner för gott och måste ersättas av nya, trots att stora stöd för att undvika det värsta satts in och många kan arbeta deltid med stöd. Arbetslösheten är en stor kris för den enskilda och den är också ett problem för hela samhället. Coronakrisen ökar den redan eskalerande ojämlikheten i Sverige och världen.

Vi måste se till att vi har alla förutsättningar att komma på rätt väg igen när det här är över. Därför lägger vi en historisk stor budget med satsningar som beräknas skapa 75 000 jobb under 2021. Det är en bra start, och kommer skapa ringar på vattnet.

Vi ska återstarta Sverige genom att investera i det som bygger Sverige starkt och hållbart: I Välfärden. I infrastruktur. I klimatet. I industrin. Det skapar jobb här och nu men också i framtiden.

Vi har nu tre prioriteringar:

• Att folk ska klara hälsan så gott som möjligt. Inte bara från coronans härjningar, utan också med tanke på arbetslöshet och isolering som för med sig depressioner och annat som bieffekter av krisen.

• Att folk ska klara sin ekonomi och sina liv trots de svårigheter som är nu. Till exempel genom en höjd A-kassa som ger en bättre ekonomisk trygghet om man inte får behålla jobbet. Eller stöd till korttidsarbete för att fler ska kunna ha kvar jobbet genom hela krisen.

• Att förbereda för en snabb återhämtning när krisen är över. Det kan handla om att utbilda människor för de arbeten vi vet kommer behövas, eller stötta investeringar som kan göras nu när produktionen inte går för fullt. Det är viktigt att vi inte tappar andelar internationellt som vi gjorde vid förra krisen 2008-09.

Det viktigaste på sikt är att människor kommer tillbaka i arbete igen, så vi kan fortsätta arbetet för en tryggare sjukvård och äldreomsorg, fler poliser, minskade klimatutsläpp och allt annat som Sverige behöver.

Budgeten för 2021 är en historisk budget som ska ta oss ur krisen. Fler ska komma i jobb samtidigt som vi säkrar tryggheten för tusentals arbetare.

Patrik Lundqvist (S), riksdagsledamotarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar