Insändare: Katastrofala vindkraften måste stoppas


Vindkraften är en dålig energikälla som inte kan leverera kontinuerligt “on demand”. Vindkraften som nu installeras behövs inte alls eftersom annan elkraft måste finnas tillgänglig momentant, det vill säga när vindarna inte behagar att blåsa.

Det tragiska i kråksången är att vindkraften bara utgör en fördyrande omständighet för oss elkunder. Att vi dessutom får vår natur och miljö slagen i spillror av brutal vindkraftsexploatering är ytterligare en  gravt försvårande omständighet!

Ingen verkar riktigt ha räknat på hur mycket det omfattande nätbygget som vindkraften kräver kostar, det handlar om hundratals miljarder som vi elkunder får betala dyrt. Dessa kostnader borde naturligtvis vindkraftsbolagen stå för.

Sammantaget är vindkraften en katastrof miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt. Ny säker teknik finns numer tillgänglig i form av kärnkraft 4g. Modern kärnkraft är så konstruerad att härdsmälta omöjligen kan inträffa och en sådan reaktor kan köras med det som nu kallas för “avfall”.

Stoppa nu all vidare exploatering med vindkraft!

Torbjörn Erikssonarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar