Gävles dricksvatten borde renas från PFAS-ämnen


PFAS (högfluorerade ämnen) är en grupp kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. De används som ytbehandling i många produkter, som kläder, skor, matförpackningar och stekpannor. De finns i brandskum och skidvalla, skönhetsprodukter, möbeltyg och elektronik.

Gävles dricksvattentäkt innehåller de näst högsta halterna i landet av PFAS, visar en undersökning från Naturskyddsföreningen. Enligt nuvarande riktlinjer är vattenkvaliteten godkänd, men EU föreslår nya hårdare gränsvärden. Om de börjar gälla krävs åtgärder, till exempel rening av dricksvattnet genom kolfilter.

LÄS MER: “Höga halter av miljögift i Gävlebornas dricksvatten – skulle inte klara skärpta gränser”

De mängder av PFAS vi får i oss orsakar inte akuta hälsoproblem, men ämnena lagras i kroppen. Studier har visat att PFAS skulle kunna påverka immunförsvaret, födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzym. Foster, spädbarn och barn är troligen extra känsliga för PFAS. Ämnena förs över till foster och ammande spädbarn via moderkakan och modersmjölken.

Varför Gävles dricksvatten är förorenat vet inte kommunen, men prover på flygplatsen i Rörberg visar att PFAS finns i en bäck i närheten. Den höga halten av PFAS i Gävles dricksvatten borde snarast åtgärdas. Naturligtvis skall det giftiga PFAS förbjudas vid tillverkning av nya produkter.

Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen i Gävlearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar