Mer jobb för Kronofogden i Gävle – anställer 15 “detektiver”


På två år har antalet ansökningar om betalningsförelägganden ökat med nästan 100 000 samtidigt som skuldbeloppet har vuxit med nästan fem miljarder kronor.

Utvecklingen beror delvis på att näthandeln har ökat massivt, enligt Max Wallenberg som är pressansvarig på Kronofogden.

– Vi ser också tecken på att folk tar blanco-lån och lever på kredit i större utsträckning, säger han.

För Kronofogden innebär detta att allt fler personer måste kontaktas för “delgivning”, som det kallas.

– Fordringsägare och inkassobolag lämnar in ansökningar till oss när privatpersoner inte har betalat sina räkningar. Det kan handla om allt från mindre summor till stora belopp, säger Maria Lantz som är tillförordnad sektionschef för betalningsförelägganden vid Kronofogdemyndigheten i Gävle.

Den person som påstås ha en skuld måste bli delgiven handlingar som stöder det och underteckna ett kvitto som bekräftelse på att informationen har tagits emot. Därefter har personen tio dagar på sig att betala eller bestrida skulden.

– Om parterna är oense kan ärendet hamna i domstol, säger Maria Lantz.

För det mesta går korrespondensen att sköta med vanlig post, men ibland får Kronofogden ingen respons. Då gäller det att hitta andra vägar.

– Vi kan försöka leta upp personen på arbetsplatsen eller i hemmet, men det är egentligen inte en effektiv metod, säger Maria Lantz.

Nu vill Kronofogden i Gävle bygga upp ett team med 15 medarbetare som ska bli specialister på delgivning via telefon eller mejl.

– Vi söker personer med gymnasiekompetens och erfarenhet av kundkontakt. Man får gärna vara snabb, flexibel och lösningsorienterad och verkligen vilja få tag i personer, säger Maria Lantz.

15 nya medarbetare blir ett rejält tillskott för Kronofogdemyndigheten i Gävle där cirka 100 personer jobbar idag.

Är rekryteringsbehovet coronarelaterat?

– Nej, vi har inte sett en uppgång på grund av pandemin ännu. Det här handlar om en successiv ökning av antalet ärenden som pågått under många år. Vi har trott att digitaliseringen skulle underlätta mer än den har gjort, säger Maria Lantz.

Fakta/Ansökningar om betalningsföreläggande

År/Antal mål/Antal personer/Skuldbelopp

2017, 1,0 miljoner, 387 404, 13,6 miljarder kronor

2018, 1,2 miljoner, 416 884, 16,3 miljarder kronor

2019, 1,1 miljoner, 420 821, 18,4 miljarder kronor

Källa: Kronofogdemyndighetenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar