Majoritetens förändringar i hälsovalshandboken styr åt fel håll


Region Gävleborg tar beslut om förändringar i Hälsovalshandboken vid Regionfullmäktige den 25–26 november. Hälsovalshandboken reglerar krav och förutsättningar för primärvården i Gävleborg.

Jag har varit med i styrgruppen för Hälsovalshandboken från 2019, där vi haft bra diskussioner om hur vi styr för att få en bra primärvård för våra invånare. I våras bestämde sig majoriteten för att komma till beslut snabbt istället för att arbeta vidare för ett bra och enigt beslut, vilket var olyckligt. De största förändringarna där vi skiljer oss i synsätt gäller krav på närvaro av distriktssköterska och läkare i allmänmedicin samt krav på öppettider. Gävleborgs invånare riskerar att få ett sämre utbud av nära vård när detta inte regleras i någon större utsträckning. Jag ser den största risken på de regiondrivna hälsocentralerna.

Grunden för primärvården är distriktssköterska och läkare som är specialist i allmänmedicin. Även små hälsocentraler behöver den kompetensen. Det finns annars en risk att vårdinsatser skjuts från primärvården till specialistsjukvården och att befolkningen får åka längre för att få den grundläggande hälso- och sjukvården. Det går helt emot planen om God och nära vård.

LÄS MER I DEBATTEN:

Fysiskt närvarande läkare behövs på våra hälsocentraler

S-C-V-MP-majoriteten avvecklar den goda och nära vården i länet

Fysiskt närvarande läkare behövs på våra hälsocentraler

Lättare vårdbesök kan naturligtvis mötas av sjuksköterska och läkare med annan kompetens. Men för multisjuka och äldre, personer med en sjukdomsdiagnos (ex. astma, diabetes), eller en oklar sjukdomsbild, är fysiska möten med kompetent personal en förutsättning. Förhoppningsvis kommer de flesta vårdgivare att bemanna sin verksamhet med denna kompetens ändå, men det är helt fel att inte ställa det kravet.

Istället för att dra ner på kvalitetskraven bör region Gävleborg jobba med att bli en mer attraktiv arbetsgivare för att kunna tillgodose behovet av kompetenser inom vår egen primärvårdsverksamhet. Öppettiderna behöver eventuellt utökas istället för att bli mindre generösa. Med förändringarna får vi ingen styrning på detta, vilket kan resultera i kraftigt minskade öppettider där trycket på besök från befolkningen inte är lika stort. Det kan leda till stora skillnader i länet och försämringar för delar av befolkningen.

Det finns fler delar som skulle behöva förändras i hälsovalshandboken för att styra mot en bättre ändamålsenlig primärvård för våra invånare. Ett exempel är den ekonomiska delen, ett annat är att vid besök se hela människan och inte bara delar, till exempel den skadade handen.

Min förhoppning är att vi ska återuppta goda diskussioner om hälsovalshandboken.

Jennie Forsblom (KD), regionråd i oppositionarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar