Därför stoppas coronatester för barn och ungdomar: “Vi har inte kapacitet”


Det handlar om den egenprovtagning för covid-19 som regionen erbjuder allmänheten. Hittills har det varit fritt för alla att testa sig. Men nu har det blivit en sådan anstormning till teststationerna att regionen anser sig behöva slå till bromsarna.

Läs mer: För många vill testa sig – köer till provtagning för coronaviruset

– Vi har nått taket i vår kapacitet. Vi måste prioritera, säger Johan Kaarme.

Hädanefter är det endast personer som är 18 år eller äldre som kommer att testas. De som är yngre får stå tillbaka. Att barn och ungdomar sorteras bort beror på att de sällan drabbas särskilt hårt av covid-19.

– De har mindre risk att bli allvarligt sjuka och att sprida smittan vidare, säger Johan Kaarme.

Det här betyder att regionen bryter mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att barn från förskoleklass och uppåt ska erbjudas provtagning.

Men Johan Kaarme menar att läget blivit ohållbart. Patienter får i dag vänta länge både till provtagning och till provsvar.

– Vi har den senaste tiden haft drygt 2 000 personer per dygn som velat bli testade. Det är nästan dubbelt så mycket som den analyskapacitet vi har, säger Kaarme.

Att många nu vill testa sig är i grunden positivt, menar Johan Kaarme. Men kapacitetsbristen när det gäller labanalyser är ett nationellt problem och Gävleborg har små möjligheter att påverka den.

Barn har stått för cirka en tiondel av de coronaprovtagningar som hittills skett i Gävleborg.

Hur ska föräldrar tänka nu när de inte får testa sina barn längre?

– Både barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter, för att tillfriskna i lugn och ro och undvika att smitta andra.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar