Därför införs munskydd på vårdpersonal i Gävleborg: “Extra skydd till patienterna”


Vårdanställda kan bära på coronavirus och vara smittsamma, även om de själva inte känner några symtom. Den insikten fick Region Gävleborg i somras att besluta att visir ska användas vid alla nära kontakter med patienter över 70 år och patienter i riskgrupper.

Nu kommer nya bud. Visiren plockas bort och ersätts med munskydd. Regionen har bestämt att munskydd ska användas av personal så fort personal och patient kommer närmare än två meter från varandra. Nytt är också att munskydd ska användas vid kontakt med alla patientgrupper, inte bara äldre och riskpatienter.

Det är den snabbt ökande smittspridningen i samhället just nu som är orsaken till att regionen tar till den här åtgärden.

– Risken att som patient bli smittad vid besök i sjukvården är redan mycket liten. Nu minskar vi den risken ytterligare, säger Johan Kaarme.

Regionen har kommit fram till att munskydd ger ett bättre skydd mot smittspridning än visir. Här lutar man sig mot Folkhälsomyndigheten som nyligen reviderat sin uppfattning om skyddseffekten hos munskydd kontra visir vid patientnära arbete.

– Kunskapsläget har förändrats. Det finns i dag viss evidens, även om den är svag, för att munskydd har effekt. Sådan evidens saknas för visir. Därför har vi valt att använda munskydd som extra skyddsåtgärd i det här läget, säger Johan Kaarme.

Var det ett misstag att införa visir?

– Nej, jag tycker inte det. Kunskapsläget var ett annat då. Skyddseffekten bedömdes vara likvärdig för munskydd och visir. Vi valde då visir eftersom munskydd gör det lite svårare att kommunicera med patienterna.

Har ni tillräckligt med munskydd i lager för att klara den åtgång som nu väntar?

– Ja, tillgången är god.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar