Högre nota på städningen efter bärplockarläger – debatterades i riksdagen: “Ett hån”


När Söderhamns kommun var klar med årets städning efter bärplockarlägren konstaterade man att 41 sönderslagna bilar fraktats bort och man tagit hand om 11 180 kilo avfall. Sammanlagt städades 14 läger i trakterna kring Tönnebro och riksväg 83.

– Vi har inte en hel sammanställning för kostnaden ännu, det totala kommer i slutet av månaden, säger Ali Nefzi, teknisk chef på Söderhamns kommun.

Man har tidigare kunnat läsa om att kostnaden för uppstädningen av lägren landade på upp emot en halv miljon kronor, men Ali Nefzi menar att det var en siffra de bedömde i ett tidigt skede, och att han idag varken kan bekräfta eller dementera den.

– Tidigare år har kostnaden legat på strax över 200 000 kronor. I år har det varit fyra gånger fler bilar vi har fått ta hand om, och de jobbar vi fortfarande med. Det är en lång process med att skicka brev till ägarna, vänta på svar, kanske behöver vi ta kontakt igen och sen kan vi skrota bilarna. Det är tid vi hade kunnat lägga på annat.

Det är många olika instanser som är inblandade när det gäller nedskräpningen i bärplockarläger; länsstyrelsen, kommunernas miljöförvaltningar, skogsägarna, kronofogden och polisen. Och de otillåtna lägren väcker varje år diskussion.

Frågan blev även aktuell i riksdagen när riksdagsledamoten Lars Beckman (M) ställde en fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

“Vilka initiativ avser ministern att ta så att frågan om nedskräpning vid bärplockarläger får en lösning?”

Svaret han fick från Morgan Johansson (S) var bland annat att varken Kronofogdemyndigheten eller Polismyndigheten ser ett behov av ytterligare författningsändringar. Det svaret var inte Lars Beckman nöjd med, och under fredagens interpellationsdebatt i riksdagen debatterade parterna frågan.

– Om inte statsrådet inte gör någonting, då kommer det bli samma sak nästa år. Vi kommer ha exakt samma problem och samma debatt, för detta händer år för år. Och lagstiftningen fungerar inte. Det är fakta, det är verkligheten, sa Lars Beckman (M).

Söderhamn var i fokus när Beckman hade ordet. Bland annat nämndes hur kommunalrådet John-Erik Jansson (C) under hösten gick ut med att han vill se över om man kan ändra de lokala ordningsföreskrifterna för att komma åt problemet med nedskräpning efter bärplockarläger.

Han tog också upp hur Marjo Myllykoski (M), ordförande kultur- och samhällsservicenämnden, uttalat sig om att läget är akut och att det är dags för regeringen att ta ansvar genom att lyssna på de i kommunerna.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) höll kvar vid sitt svar att regelverket som trädde i kraft 2017 gjort det enklare att kunna avlägsna otillåtna bosättningar, och att det syns i siffrorna.

– Polisen ska använda sig av de befogenheter de har. De får ingripa mot pågående brottslighet.

Morgan Johansson (S) poängterade gång på gång att sedan de skärpte reglerna talar siffrorna sitt språk, och det nya reglerna från 2017 har gett effekt.

– Vilka ytterligare befogenheter är det Lars Beckman (M) pratar om? sa Morgan Johansson (S) och förklarade att när de pratat med Polismyndigheten och frågat dem vilka ytterligare befogenheter de vill ha, så är svaret att det är bra med de som är.

– Sen kan inte jag detaljstyra polisen i Gävleborg naturligtvis. Jag kan inte bestämma var de ska vara eller hur de ska rycka ut och när. Men jag utgår från att polisen i Gävleborg, precis som på alla andra ställen, ingriper när de ser pågående brott.

Svaren gjorde inte Lars Beckman (M) nöjd och han sa att han kommer fortsätta driva frågan.

– Svaret om att det inte är något problem är närmast ett hån mot de som röjer, ett hån mot markägarna och ett hån mot skattebetalarna i Söderhamn som får betala för det.

Morgan Johansson (S) avslutade den drygt 20 minuter långa debatten med att berätta om att de tänker se till att högprioritera frågan på annat sätt än tidigare regeringar, och att de kommer fortsätta arbeta väldigt aktivt med den.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar