Höga halter av miljögift i Gävlebornas dricksvatten – skulle inte klara skärpta gränser


Det är Naturskyddsföreningen som har låtit undersöka PFAS-halter i vattentäkter i Sverige och vad det skulle innebära för dricksvattnet om de svenska åtgärdsgränserna skärptes enligt gränsvärdet som den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har tagit fram.

– Jag vill understryka att vattnet uppfyller nu gällande lagkrav och de rekommendationer som finns. Vi ligger under den rekommenderade åtgärdsgränsen som ligger i dag. Det är viktigt att alla ska känna sig trygga med att dricka vattnet här, säger Lena Blad, vd för Gästrike Vatten.

Om Gävles placering som näst sämst i landet på Naturskyddsföreningens lista säger hon att man får ta hänsyn till resultatet utifrån att det gäller de 42 kommuner som faktiskt har mätt och som har svarat.

– För oss är det viktigt att lämna underlag till den typen av enkäter, att vara transparenta och vi har information på vår hemsida om hur det ser ut. Som kund ska man känna sig trygg, säger Lena Blad.

Lena Blad säger att Gästrike Vatten stöder Naturskyddsföreningen i att PFAS inte är bra och att användningen av den ska förbjudas i Sverige.

Vidare säger hon att det är ett problem att de kemikalier som vi använder i vår vardag även kommer till vårt vatten.

En åtgärd för att minska på halterna av PFAS i vattnet i Gävle skulle vara att använda sig av kolfilter. Det är något som man har tittat på och jobbar med långsiktigt.

– Det är jättebra att frågan lyfts och att vi tittar på hur vi kan minska halterna av PFAS, men vi vill också att människor ska vara trygga med att det vatten som vi levererar uppfyller alla krav i dag.

Fakta/ De tio orterna med högst värde

På dessa orter var halten av PFAS i dricksvattnet är så höga att de överstiger vad EFSA anser vara säkert att få i sig totalt, när intag från vatten, mat och luft räknas samman.

1. Halmstad

2. Gävle

3. Sundsvall

4. Uppsala

5. Jönköping

6. Karlskrona

7. Båstad

8. Ockelbo

9. Ljungby

10. Västerås

Källa: Naturskyddsföreningen

Fakta/PFAS

PFAS (“poly- och perfluorerade alkylsubstanser”) är en grupp på över 4 700 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. PFAS används som ytbehandling i exempelvis kläder, matförpackningar och stekpannor. De finns också i brandskum, skönhetsprodukter och elektronik.

Genom vatten, mat, hygienprodukter, luft och damm kan pfas tas upp och lagras i bland annat lever, njurar och blod. 

Källa: Naturskyddsföreningenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar