Beklagligt att inte regionen gjort vaccinationen smidigare


Till Region Gävleborg

PRO Samorganisation Gävle vill med denna insändare ge synpunkter på den planering som gjorts inför den årliga vaccinationen för säsongsinfluensan. Det är endast två HC som tar emot 65plus och de som är i riskgruppen – Sätra och Anderberg. Fyra dagar i veckan under tre timmar är det öppet för vaccination. Under denna korta period ska personen ta sig från till exempel Norrsundet till Sätra HC och tillbaka innan eftermiddagsrusningen sätter in.

Hur ska det gå till? Förutsätter regionen att alla vi pensionärer har tillgång till bil?

Vi har svårt att se att när många personer kommer till HC samtidigt är det inte lätt att hålla avstånd.

Detta tycker PRO är mycket beklagligt!

För det första, vi ska hålla social distans, och för det andra, helst inte åka buss tillsammans med många andra. Smittan ökar i Gävleborg och många äldre kanske väljer att inte vaccinera sig. Detta får andra konsekvenser längre fram som blir en ökad belastning på sjukvården.

PRO vill ha en förklaring hur ni inom regionen har tänkt inför årets vaccination.

Styrelsen PRO Samorganisation Gävle

gm Susanne Falk ordförande

SVAR DIREKT:

Vi har fått göra en del förändringar kring årets influensavaccination med anledning av den pågående pandemin. Vi följer direktiven från Folkhälsomyndigheten och smittskydd Gävleborg. Under coronapandemin tas hänsyn till lokala förhållanden när det gäller vilka hälsocentraler som kan utföra vaccinationerna på bästa sätt för att undvika smittspridning. Det kan till exempel vara hur patientflödena sköts smidigast. Personal på plats ser till att distans hålls i kö utanför och att vi tar in ett begränsat antal patienter för vaccination i tur och ordning. Den som vaccineras kommer in via en dörr och ut genom en annan.

Under rådande omständigheter behöver vi samlokalisera delar av våra verksamheter precis som vi gjort med exempelvis våra luftvägsmottagningar för att kunna fortsätta bedriva hela vårt uppdrag. Det är viktigt att vi fortsatt kan ta emot personer både med akuta besvär, nya besvär och de med luftvägssymtom liksom att erbjuda influensavaccination. Däremot så kan vi under rådande omständigheter inte tillhandahålla alla delar på samma sätt som tidigare.

Personer som tillhör en riskgrupp och har ett ordinarie sjukvårdsbesök inbokat kan fråga om det går att vaccinera sig i samband med det, det brukar gå att lösa.  

När det gäller resan uppmanar vi till distans, att undvika rusningstider och om möjligt välja andra resalternativ.

Har du fler frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta mig. På denna hemsida finns också uppdaterad information: regiongavleborg.se/influensavaccination (1177 Vårdguiden på webben).

Eva Söderhäll, tillförordnad verksamhetschef, Primärvård Gävle

Växelnummer Region Gävleborg: 026-15 40 00arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar