Även Sverige borde stänga ner minknäringen


I naturen lever minkar ensamma, är revirhävdande och rör sig över stora ytor dagligdags, gärna runt vattendrag där de spanar, dyker och jagar.

På minkfarmerna lever de hela livet i burar, mindre än en halv kvadratmeter, till största delen på gallergolv. De har alltså inte möjlighet att få utlopp för sitt naturliga beteende.

Flera andra länder har förstått och agerat utefter denna kunskap. Nederländerna, Norge, med flera, har beslutat att stänga ned minknäringen av etiska skäl, av djurskyddsskäl och nu också av covid-19-skäl.

Jordbruksverket i Sverige fortsätter envetet att hålla fast vid att det behövs mer forskning innan vi verkligen på riktigt kan påstå att minkar inte har den djurvälfärd som djurskyddslagen kräver.

Per-Olof Erickson, Naturskyddsföreningen i Gävlearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar