Anställda får 5 000 för att inreda hemmakontoren – så rustar Lantmäteriet för en långvarig kris


Frågan om hur de ska förenkla arbetssätten och bättra arbetsmiljön med de nya förutsättningarna har varit aktuell sen pandemin började.

– Vår utmaning har varit att när du kommer till jobbet, likväl som när du kommer till hemmet, så ska du ha en fungerande arbetsplats, säger Katarina Zetterqvist.

Lantmäteriet har svidat om till en minimibemanning på kontoren och möten i digital form internt och med kunder. För att säkerställa den psykosociala hälsan kommer dock de anställda till kontoren och jobbar med viss regelbundenhet, om de inte tillhör en riskgrupp eller dylikt.

Medarbetarna har redan tidigare kunnat låna hem teknisk utrustning, som datorskärmar och tangentbord och i viss mån stolar, till sina egna hemmakontor. Det som kommit fram under det senaste halvåret är att ergonomiskt anpassad utrustning som bord, stolar och lampor varit efterfrågad.

Nu har ledningen för myndigheten tagit beslut om att stötta de anställda (cirka 2200 i landet) med ett engångsbelopp om 5 000 kronor på decemberlönen för att kunna köpa den utrustning de själva anser sig behöva.

Hur har ni kommit fram till den summan?

– Ja, det kan jag inte svara på riktigt. Vi såg väl att 5 000 var ett rimligt belopp för att köpa det som behövs utifrån situationen vi befinner oss i nu.

Katarina Zetterqvist berättar att gensvaret på åtgärden varit mycket positivt, både från enskilda medarbetare och fack. Hittills har Lantmäteriet klarat av tiden med covid-19 på ett galant sätt, menar hon.

– Lägre sjukfrånvaro, hög effektivitet och ett väldigt fint arbete. Vi är imponerade över de arbetsinsatser som genomförs av våra medarbetare.

Hon säger att de även sett en positiv förbättring i den psykosociala arbetsmiljön i en nyligen genomförd undersökning. I den jämförde de med hur det var två år tillbaka.

Men coronaeran är inte över och myndigheten måste säkerställa att arbetsmiljön även är hållbar i längden, menar Katarina Zetterqvist.

– Vi i ledningen har kommit fram till att vi har ett ansvar för våra medarbetares fysiska arbetsmiljö, även i hemmet. Vi vet också att alla inte har haft rätt utrustning hemma. Vi måste kunna se till att vi jobbar på ett långsiktigt sätt, med våra medarbetare i fokus.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar