Kommunerna måste se till att fler bostäder med rimliga hyror byggs


Att varje människa har någonstans att bo är grundläggande i ett gott liv. Tyvärr är det inte så ännu, att alla som önskar en egen bostad har en. För att det målet ska nås måste det byggas fler bostäder.

För den som har gott om pengar är bostadsfrågan inte ett problem, då kan du alltid hitta något att köpa. Men långtifrån alla har den möjligheten. En ung person har exempelvis inte hunnit spara ihop det kapital som krävs. Självklart måste fokus i politiken vara där, att arbeta för att alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, kan hitta ett bra boende. Det här är en mycket viktig jämlikhetsfråga.

Över 200 kommuner uppger att de har en bostadsbrist i sin kommun. Det är en tydlig signal om att vi måste göra mer.

Nu avsätter regeringen mer pengar till byggandet av hyresrätter och studentbostäder med investeringsstöd. Det kommer ge ytterligare runt 7 000 nya, energieffektiva lägenheter varje år. Vi gillar att stödet även fortsättningsvis är utformat så att det ska sänka byggkostnaderna så att hyran blir lägre. Det finns ett tak för hur hög hyran får vara och det innebär en indirekt kostnadspress, vilket gör det svårare för byggföretagen att ta ut mycket höga priser av byggherren. De priserna kan då inte plockas från hyresgästerna.

Vi har själva sett exempel på hur en trea hos allmännyttan i Gävle har landat på en hyra på cirka 7 000 istället för de 9 000 i månaden man hade varit tvungna att ta ut av en likvärdig nyproduktion som byggts utan investeringsstöd.

Samtidigt som regeringen satsar på investeringsstöd för bostadsbyggande tillför också regeringen medel till stöd för energieffektivisering och renovering av befintliga flerbostadshus. Vi vet att underhållet är för eftersatt i vissa hyresbostäder runt om i våra län. Det är också viktigt att energieffektivisera flerfamiljsbostäder om vi ska nå våra miljömål. Det här är en jämlikhetsfråga då vi vet att det ofta handlar om bostadsområden med lägre socioekonomiska förutsättningar där underhållet är eftersatt. Vad ger de för signaler till de som växer upp och bor i bostadsområden som inte sköts om ordentligt? Den här satsningen handlar alltså både om jämlikhet, jobb och miljö. Typisk socialdemokratisk politik.

Nu är det viktigt att kommuner tar sitt ansvar och ser till att fler bostäder med rimliga hyror byggs. Samt att våra allmännyttor och andra hyresbolag ser till att nyttja stödet för att kunna energieffektivisera och renovera.

Vi vill att alla ska kunna bo. I stan eller på landsbygden. Oavsett din ålder, ditt ursprung eller din ekonomi har du rätt att bo. Vi vill se fler bostäder och att de hyresbestånd som finns håller hyfsad kvalité för klimatet, tryggheten och trivseln.

Elin Lundgren (S), riksdagsledamot i civilutskottet, från Gävleborg

Sanne Lennström (S), riksdagsledamot i civilutskottet från Uppsala länarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar