Kastets skola är ingen förebild för svenska friskolor


”Det är inte en mänsklig rättighet att starta en friskola”, säger Socialdemokraternas kommunalråd Åsa Wiklund Lång, och visar på djup okunskap i både svensk skolform och mänskliga rättigheter i och med sitt uttalande tidigare i veckan.

Jo, Åsa Wiklund Lång, det är just det som de mänskliga rättigheterna handlar om, att alla människor får samma chanser och möjligheter i samhället, oavsett vem man är. Att förbjuda människor, på grund av sitt ursprung eller sin tro, att etablera företag är inte att värna demokratiska rättigheter. Att dessutom använda det felaktiga begreppet religiösa friskolor är ett gravt faktafel. Sverige har inga religiösa friskolor. I Sverige skall all undervisning enligt lag vara icke konfessionell. Kan inte det uppnås, så stängs skolan. Detta hoppas vi att Åsa Wiklund Lång har kunskap om. Att använda nedstängningen av Nya Kastets skola i sina politiska syften är inte att lägga korten på borden. Att använda felaktiga begrepp för att vinna politiska poänger är inte värdigt debatten.

Vad menar du Åsa Wiklund Lång? Använder du Kastets skola som förevändning att vilja stänga alla friskolor i vår kommun och i landet?

LÄS ALLA VÅRA ARTIKLAR OM NYA KASTETS SKOLA

Åsa Wiklund Lång och Socialdemokraternas uttalande är mer ett uttryck för antingen religiofobi eller misstro till privata näringslivet. Vi skulle hellre se en ärligare och öppnare debatt i vad detta uttalande handlar om.

Vi kristdemokrater ser positivt på stängningen av Kastets skola. Vi har varit mer än kritiska gällande liknande etablering just på grund av dess odemokratiska hållning och de misstänkt starka kopplingarna till extremism. Att nu skolan stängs visar dock på att Skolinspektionens kontroll och tillsyn fungerar, men att processen tar allt för lång tid och borde troligen få möjlighet att tränga djupare ner i organisationer i sin granskning. Något som vi kristdemokrater verkligen efterlyser. Men låt debatten om Kastets skola stanna vid vad det handlar om. Om inte annan än för att skydda de barn som gått på skolan från fler odemokratiska krafter.

Så vad vill Socialdemokraterna med sitt uttalande? Stänga fungerande skolor som Internationella Engelska Skolan eller de privata sameskolor som finns. Eller ligger det något annat på agendan?

Kristdemokraterna i Gävle

Jan Myléus (KD), Kommunalråd i opposition

Lili André (KD), Kommunfullmäktige

Henrik Lindström (KD), Kommunfullmäktige

Daniel Weiss (KD), Utbildningsnämndenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar