Hans Öhlin, Tallbos Grand Old Man


Hans var engagerad i konstnärshemmet i cirka 25 år i styrelserna för såväl Föreningen Tallbos Vänner som Stiftelsen Ecke Hedbergs konstnärshem Tallbo. Han har stått bakom otaliga insatser, som det är omöjligt att till fullo täcka in här.

Hans välstrukturerade och allsidiga personlighet gjorde att han fungerade oerhört bra både i den praktiska skötseln av konstnärshemmet och i allt som rörde den konstnärliga verksamheten. För Tallbo har det betytt mycket att ha en sådan fantastisk eldsjäl med kunnighet och intresse i det mesta, från hantering av datorer och fotoutrustning till hantverk såsom husrenovering, elektriska installationer och rörmokeri. Hans hade blicken för vad som skulle göras och tog itu med det. En hel del av renoveringarna, både exteriört och invändigt, fordrade byggnadsantikvariska överväganden, vilket förde Hans till ett nära samarbete med Länsmuseet Gävleborg.

Hans Öhlins it-kunnande ledde till att Tallbo tidigt fick en hemsida, rikt illustrerad med fotografier från det av Hans organiserade fotoalbumet. Ett annat exempel är ett rullande bildspel i ett av rummen på Tallbos övervåning, som ger en överskådlig information om konstnärshemmet som besökande kan ta del av då Tallbo är öppet. Han hade stor kunskap om Ecke Hedbergs konst i övrigt som han dokumenterade. Under sina sista år lade Hans ned ett omfattande arbete på att ordna ett stort efterlämnat material från konstnären Ecke Hedberg och hans familj, passande för den framtida forskningen.

Vi som är verksamma inom Tallbos olika verksamheter kommer att sakna Hans Öhlin för hans alltid närvarande hjälpsamhet och idérikedom. Inga problem var olösliga i hans värld. Med sin klokhet och kunskap utvecklade Hans Tallbo. Vi kommer alltid att minnas honom. Han lämnar ett stort tomrum efter sig.

För Tallbos Vänner och Tallbostiftelsen

Inger Vikström, Gunnar Grünbaumarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar