Äldre covid-sjuka på boenden ska ha rätt till en medicinsk bedömning


Pensionärernas Riksorganisation, PRO, har vid höstens representantskaps-möte med ombud från hela landet antagit ett uttalande om att alla äldre som är svårt sjuka i covid-19 måste få en individuell medicinsk bedömning också på äldreboenden

Den mediala granskning som nyligen gjorts av hanteringen av corona-pandemin på landets äldreboenden visar att alla äldre inte fick en individuell medicinsk bedömning av läkare när de drabbats av covid-19. PRO kan aldrig acceptera att sköra äldre prioriterats ner så mycket under pandemins första månader att det inte gjordes en fysisk bedömning av ifall exempelvis sjukhusvård var nödvändig.

Att tidigt i pandemin ta fram och arbeta efter lokala riktlinjer där vissa patientgrupper prioriterades ner med hjälp av en ”skörhetsskala”, kan ha inneburit att äldre som hade behövt sjukhusvård inte fick det. Region Stockholms chefsläkare förnekar inte att riktlinjerna under pandemins början stred mot lagens krav på en individuell läkarbedömning.  

Mot den här bakgrunden kräver PRO nu en fullständig redovisning om vad som faktiskt har hänt och ifall äldre har nekats vård som hade kunnat rädda deras liv. Äldre ska inte diskrimineras utan – precis som alla andra – ges vård i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen. PRO ser framemot IVO:s kommande granskning av äldreomsorgen och resultaten från Coronakommissionen. Om det visar sig att fel har begåtts måste ansvar utkrävas av rätt instanser.

PRO har länge varnat för det allvarliga läget inom äldreomsorgen. På många platser i landet finns alltför många otrygga anställningar, vilket påverkar såväl kvaliteten som kontinuiteten negativt. Nu har konsekvenserna av många års nedskärningar blivit uppenbara även för allmänheten. Alldeles oavsett om vi står inför en andra coronavåg eller inte måste alla äldre inom äldreomsorgen, och deras anhöriga, känna sig trygga med den vård och den omsorg de får och att deras sjukdomstillstånd bedöms av läkare.

Eva-Lis Berglund, ordförande, PRO samorganisation, Hofors

Susanne Falk, ordförande, PRO samorganisation, Gävle

Lars Josefsson, ordförande, PRO samorganisation, Sandviken

Lars Henningsson, ordförande, PRO samorganisation, Ockelbo

Solveig Nilsson, ordförande, PRO samorganisation, Hudiksvall

Sonja Strandell, ordförande, PRO samorganisation, Ovanåker

Eve Norell, ordförande, PRO samorganisation, Bollnäs

Lennart Canskog, ordförande, PRO samorganisation, Ljusdal

Britt Åslin, ordförande, PRO samorganisation, Nordanstig

Sonia Larsson, ordförande, PRO samorganisation, Söderhamn

Anita Walther, ordförande PRO Gävleborgarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar