Är hemligheten med Estonia på väg att spricka?


Följer dokumentären på TV5 om Estonias förlisning den 28/9-94. Kommer ihåg detta som om det var igår. Har läst och följt med så gott man kunnat genom åren. Då, i början, kunde man inte ta till sig allting. Katastrofen klassas som en av de större, om inte den största i fredstid. 989 ombord från Tallinn till Stockholm, 852 omkom, 137 överlevde. Av de 989 var det 552 svenskar varav 501 omkom.

Äntligen börjar det nystas upp saker och ting, även om staten gjort allt som stått i deras makt för att dölja. Är gruvligt besviken på framför allt Carl Bildt och Ingvar Carlsson som var de högsta befattningshavarna vid tillfället. Om de inte blivit totalt bortkollrade av militären eller ”köpt” deras förklaring rakt av är svårt att veta.

Emellertid tror jag hemligheten spricker nu efter nya upptäckten av det stora hålet i Estonias sida som ligger under vattenlinjen. Det fodrades ett lagbrott av upptäckaren för att avslöja detta kanske avgörande bevis. Sedan var gränsen går för griftefrid skulle jag vilja veta. Är det att ta hem drunknade människor eller täcka över dem med betong eller fyllnadsmassor för att inte bli avslöjade?

Efter att fartyget förlist skulle det omedelbart ha sänds ut någon form av övervakningsfartyg som varit stationerat på platsen. Men det var troligtvis aldrig på tal för då hade inte Estonia kunnat hemsökas som det gjordes kort efter förlisningen innan gravfrid förkunnades den 2/10. Allt bevis för förlisningen rensades effektivt bort under tidsfristen.

Eoqarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar