Hysterin kring pandemin kommer skapa nöd och svält


Det går ett spöke genom Europa. Det spöket heter hysteri. Visst har vi en pågående pandemi, men botemedlen mot denna vållar värre skador än sjukdomen i sig. Nedstängningar som förstör socialt umgänge och de ekonomiska förutsättningarna för välfärden. Än så länge parerat med ökad upplåning, vilket är samma sak som att säga att vi skjuter över kostnaderna på framtida generationer. De, inte vi, får ta smällen genom högre skatter och sämre ekonomisk standard.

Oavbrutet matas vi via media om denna farsot och begränsar vårt livsutrymme trots att covid idag är en betydligt ringare dödsorsak än till exempel självmord. Smittan ökar enligt alla provtagningar, men aldrig redovisas antal smittade i procent av testade jämfört med hur det var exempelvis i april.

Testandet är för övrigt helt meningslöst. Den som är negativ idag kan vara positiv i morgon och omvänt, den positiva kan innan provresultatet kommit ha smittat andra och vi har inga system för att isolera potentiella fall.

Sverige gjorde ett grymt misstagvid pandemins utbrott och skyddade inte äldre, sköra personer. Det kan vi inte göra något åt idag och ingen kan egentligen skuldbeläggas, men vi har lärt oss läxan och vet numera hur vi skall minimera förtida dödlighet på äldreboenden (snittåldern på avlidna i Sverige är 82 år).

Yngre människor kan infekteras, men tycks klara sig bra tack vare kroppens immunsystem och alla dessa åtgärder för att förhindra normala liv är ingenting annat än hysteri. Vi har drabbats av pandemier tidigare, men aldrig förut tillgripit så drastiska åtgärder som nu.

Resultatet av denna hysteri kommer att bli en världsomfattande ekonomisk nedgång med nöd, svält och dödlighet i sitt spår.

Lars Biörckarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar