Jenny Wennberg: Jo, Gävle är tryggt


“De som känner sig mest otrygga är oftast de som har minst anledning att vara det.”

Orden är Måns Jennehags och han är polis, en av alla de som varje dag arbetar med att bekämpa brotten som sker.

I en artikelserie kallad “(O)trygga Gävle” har Arbetarbladet gått igenom brotten som begås i Gävle. Resultatet är att (O) går att ta bort. Gävle är på det hela taget en trygg stad att leva och verka i.

Det betyder däremot inte att det inte begås brott i Gävle eller att Gävle inte kan bli en ännu tryggare stad.

Under de senaste 12 månaderna har det polisanmälts 286 fall av misshandel, 56 personrån, 12 våldtäkter/våldtäktsförsök och 43 fordonsbränder. Fordonsbränderna är det enda som egentligen sticker ut i statistiken. Och i granskningen ingår inte brott som skett inomhus, det betyder att bland annat våld i hemmet mot kvinnor och barn inte finns med alls i granskningen som gjorts. Det betyder också att bilden av våldet i Gävle inte är komplett. För kvinnor är den farligaste platsen i samhället deras eget hem.

Måns Jennehags konstaterande om att de som känner sig mest otrygga är de som har minst anledning att vara det får stöd av samtlig forskning på området. De som är mest brottsutsatta är unga och då framförallt unga män. Det gäller även i Gävle. I Gävle är både det vanligaste brottsoffret och den vanligaste gärningsmannen en man i 18-25 års åldern. Två tredjedelar av de som utsatts för misshandel utomhus i Gävle är män och i runt två tredjedelar av fallen har offer och gärningsman en relation till varandra sedan tidigare.

Det är inte så konstigt. Unga rör sig ute på tider under dygnet och veckan som generar brott, som helgkvällar och nätter mitt i city. De som begår brott är ofta också just yngre. Eftersom unga människor har vidare sociala cirklar än äldre är det inte heller särskilt konstigt om offer och gärningsman stött på varandra tidigare.

Det är också i city, på bland annat Drottninggatan de flesta av brotten sker i Gävle. Trots det dras områden som Nordost och Andersberg med dåligt rykte och ses ofta som farliga eftersom det genom åren varit stökigt i dessa områden och det också förekommit skjutvapenvåld relaterat till droghandeln där.

Vad polisen i Gävle konstaterar är att stora delar av det riktigt grova våldet är relaterad till droghandeln och de kriminella nätverk som ägnar sig åt den.

Det betyder också att den som inte själv är kriminell generellt kan känna sig ganska trygg.

Det grova våldet vi idag sker är ett resultat av just droghandel och gängkriminalitet. Bland de civila som mördats i Sverige har dessa i flera fall haft nära relation till någon som varit kriminell, även om de själva inte varit det, vilket i sig innebär en högre risk för att drabbas av det våld som utövas kriminella emellan. Risk finns naturligtvis för att också råka befinna sig på fel plats vid fel tillfälle och som förbipasserande falla offer på grund av detta. Våldet som sker fungerar dessutom demoraliserande och bygger bilden av ett Sverige som misslyckas hålla medborgarna säkra.

Därför är också många otrygga, även om vi läst all statistik på området och vet att vi i grunden inte har skäl att oroas oss i någon högre utsträckning. Men rädsla funkar så, den är inte rationell eftersom rädslan är just en känsla. Medias dramaturgi bidrar tyvärr också ofta till att skapa en ökad känsla av otrygghet bland människor. Kriminaljournalistiken är populär bland er läsare, och därför också prioriterat innehåll på nyhetsredaktioner runt om i landet. Scrolla ner på vilket nyhetssida som helst och du kommer kunna se det.

Media ska självfallet rapportera om de brott som sker, men tyvärr glömmer allmänheten ofta bort att det på ett rapporterat brott går tiotusentals människor som klarat sig genom dagen utan att utsättas för något mer än att tvingas pallra sig upp på morgonen, lämna ungarna på förskolan, gå till jobbet, jobba, hämta ungarna på förskolan, laga middag, kanske träna och sedan däcka i soffan.

Och det är inte ens polisens arbete som är det allra viktigaste. Polisen kliver in när det redan är för sent. Vill vi leva i ett tryggare Gävle och Sverige börjar arbetet med det i skolan och i att ge pojkar en uppväxt fri från giftig maskulinitet och machoideal.

För vad vi vet om brott, är att män är de som huvudsakligen begår dem.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar