Insändare: Socialtjänsten är som Försäkringskassan


Socialtjänsten riktade skarp kritik mot Försäkringskassan att deras läkare kunde bedöma folk som de aldrig hade träffat, om de skulle få vara sjukskrivna eller inte.

Nu gör socialtjänsten likadant. Jag söker hjälp hos er och får träffa en handläggare som är jättebra och som säger att jag måste ha hjälp, och det omgående. Du måste komma bort och få hjälp, jag ska prata med min chef, sa handläggaren.

Sen får jag ett samtal av handläggaren att chefen sa nej. Hon har inte träffat mig, men ändå gör hon en annan bedömning än sin handläggare. Vad är skillnaden mot försäkringskassan? Så kasta inte sten i glashus när ni gör lika som FK.

Förstår intearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar