Moderna kollektivavtal säkrar byggbranschens framtid


Just nu sitter arbetsgivare och fackförbund och förhandlar nya kollektivavtal. Senast den 15 november ska byggbranschens stora Byggavtal finnas på plats, ett avtal som berör 100 000 människor.

Samtidigt börjar coronaviruset slå allt hårdare mot vår bransch. Våra orderingångar viker neråt. Sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger. Sedan januari har 6 200 människor varslats om uppsägning. För att rädda våra företag uppmanar vi parterna om konstruktiv dialog med varandra för att hitta långsiktiga lösningar på följande frågor:

I ett kort perspektiv slår pandemin mot våra planer på nyrekryteringar. I ett långt perspektiv har behovet av kompentens aldrig varit så stort. Under lång tid har bristen på ny personal varit vårt största hinder för att växa. Ska vi klara av att investera oss hur pandemin behöver vi locka fler att jobba i vår bransch.

Kollektivavtal som är attraktiva för både arbetsgivare och arbetstagare är grundläggande för att kunna attrahera nya medarbetare till våra företag. Därför tycker vi att förändrade arbetstidsregler är bra. Genom att utöka tidsspannet när ordinarie arbetstid kan förläggas blir vi modernare som arbetsgivare. Då kan våra anställda få sina livspussel att gå ihop – med jobb, familj och fritid.

Byggbranschen skall vara säker att arbeta i för de anställda. Ingen ska dö, skadas eller riskera att skadas på jobbet. Här kan arbetsgivare och fackförbund göra mer tillsammans för att skapa en god säkerhetskultur på våra arbetsplatser. Alla medarbetare måste känna trygghet att säga till när något är fel eller riskerar att leda till en olycka.

Oseriösa byggföretag skall bort från branschen. Vi vill därför påminna parterna om att lägga energi på rätt sak. Att anklaga seriösa kollektivavtalsbundna företag som sköter sig flyttar bara fokus från de oseriösa aktörerna som inte är bundna av kollektivavtal. Dessa skapar sig fördelar genom att inte betala skatter på rätt sätt eller inte följa obligatoriska säkerhetskrav. Att minska deras förutsättningar att existera är enda sättet att råda bot på problemet.

I Svenskt Näringslivs senaste Företagarpanel uppger 36 procent en hög risk för uppskjutna investeringsplaner om smittspridningen av coronaviruset fortsätter öka. I dessa tider har parterna därför inte råd att svartmåla varandra. För att säkra framtiden för alla oss som verkar i byggbranschen måste arbetsgivare och fackförbund arbeta tillsammans. Vi förväntar oss ingenting annat.

Styrelsen för Byggföretagen i Gävleborg

Anders Hansson, Byggföretagen Gävleborgarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar