Europeisk energikoncern vill köpa kraftverket i Åmot – och flera mindre kraftverk


I mitten av artikeln finns en interaktiv karta där du kan läsa mer om de vattenkraftverk som Nilsson Kraft AB driver i dag.

Rykten har spridit sig i Åmot att kraftverket vid Hammardammen ska läggas ned. Detta efter att tidningen tidigare skrev om att kraftverket ska få sitt tillstånd omprövat.

LÄS ÄVEN: Kraftverket i Strömsbro måste stängas: “Fiskarna har alltid frisedel”

Det här är uppgifter som Per Nilsson kraftigt dementerar.

Däremot, berättar han, har han något av en storköpare i hasorna. En större energikoncern med långtgående planer har kontaktat honom och de vill köpa kraftverket i Åmot samt alla andra vattenkraftverk inom bolaget.

– Det är en österrikisk energikoncern som hört av sig till mig. De är intresserade av vattenkraft och ser den som en stark konkurrent mot vindkraft, säger Per Nilsson.

Han vill inte säga vilken energikoncern det rör sig om, men bolaget ska ha tagit kontakt med honom via en advokatfirma i Stockholm.

De är väldigt intresserade av just småskaliga vattenkraftverk.

Representanter ska redan ha frågat om de får komma och titta på flera av hans kraftverk. Han driver i dag totalt 10 anläggningar i Gävleborg och Norduppland. Förutom vattenkraftverket i Åmot äger han bland annat kraftverken Ullfors i Tierp, Oslättfors vattenkraftverk samt även nyligen återstartade Strömsbro vattenkraftverk i Gävle.

Strömsbro är bolagets klart största vattenkraftverk.

– De är väldigt intresserade av just småskaliga vattenkraftverk. Och, ja, det har jag gott om, säger Per Nilsson som skrattar och fortsätter:

– Koncernen har sagt att de vill köpa hela beståndet för att sen helrenovera och automatisera kraftverken. De vill även investera i andra mindre kraftverk runt om i Sverige, inte bara mina.

Som Per Nilsson har fått förklarat för sig av advokatfirman vill koncernen köpa på sig ett stort antal mindre vattenkraftverk med planen att samordna dessa och driva dem kommersiellt.

Vattenkraften är redan stor i Sverige och de vill göra som andra europeiska bolag redan gjort med vindkraften.

Koncernen ska vara villiga att storsatsa på anläggningarna. De ska bland annat vilja miljöanpassa kraftverken genom att utrusta dem med ny teknik, datorer och digitala mätverktyg.

– De ser vattenkraften som mer gångbar och hållbar än vindkraften. Vattenkraften är redan stor i Sverige i dag och de vill göra som andra europeiska bolag redan gjort med vindkraften. Skillnaden är att vattenkraften redan finns på plats, har längre livstid och fungerar oavsett väder, säger Per Nilsson.

Men han har hittills inte gett koncernen något klart besked. Han vill invänta de nya nationella miljökraven och den tillståndsomprövning som väntar samtliga vattenkraftverk i Sverige.

Som tidningen tidigare berättat har en nationell plan för moderna miljökrav upprättats för kraftverk och regleringsdammar i landet. Den nya planen innebär att samtliga vattenkraftverk ska granskas och omprövas för att få nya giltiga miljötillstånd. Håller inte kraftverken miljömåttet ryker tillståndet.

Det kan vara så att plötsligt beslutas det att ett kraftverk måste rivas, vid ett annat kraftverk måste det vara en fisketrappa för lax.

Enligt Per Nilsson kan en omprövning avgöra ett vattenkraftverks hela öde.

Han jämför med att besikta en bil och han vill veta den exakta statusen för varje vattenkraftverk innan han funderar på en försäljning.

– Det kan vara så att plötsligt beslutas det att ett kraftverk måste rivas, vid ett annat kraftverk måste det vara en fisketrappa för lax. Man vill veta hur läget är och om man över huvud taget får förnyat tillstånd.

Detta är inte första gången han får förfrågan om att sälja.

Han ska vid flera tillfällen tidigare haft intressenter som vill köpa bland annat vattenkraftverket i centrala Åmot. Där ska Ockelbo kommun tidigare ha anlitat en konsult som värderade kraftverket.

– De lade inget konkret bud men de kom fram till en värdesiffra som jag vill kalla ett äkta skambud. Då sa jag tack och hej till dem!

Strax under 1 miljon kronor värderade kommunens konsult kraftverket till.

Om den österrikiska koncernen ska ha någon chans att köpa något av hans kraftverk måste de erbjuda bra mycket mer än så, säger Per Nilsson.

Men en eventuell försäljning kommer inte bli av förrän samtliga av hans kraftverk har granskats. Ett arbete som för exempelvis Testeboåns avrinningsområde kan vara klart tidigast 2022.

– Jag vill invänta de här nya miljökraven och vattendomarna och deras miljökonsekvensbeskrivningar. Det måste vara lönsamt för mig att driva verken och det tycker jag att det är just nu, säger Per Nilsson.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar