Allt fler svårt sjuka i covid-19


Sedan en tid ökar spridningen snabbt av corona i nästan hela Sverige. I Gävleborg rapporteras 355 nya bekräftade fall den senaste veckan.

Nu har detta börjat märkas även på sjukhusen. Alltfler smittade blir så sjuka att de måste läggas in för vård.

Under torsdagen fanns 14 covid-19-patienter inlagda på länets sjukhus. 13 av dem låg på Gävle sjukhus, en på Hudiksvalls sjukhus. En av patienterna låg på intensiven vid Gävle sjukhus.

Det här är en tydlig ökning jämfört med bara några dagar tillbaka.

– Det var det här vi förutspådde skulle hända när antalet smittade började öka för en tid sedan. Det finns alltid en fördröjning i detta, konstaterar Johan Kaarme, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gävleborg.

Ökningen sker från en låg nivå, och sjukhusfallen är fortfarande väldigt få jämfört med hur det såg ut i våras när pandemin grasserade som värst.

– Det är i sig inte jättemånga patienter och innebär en begränsad belastning. Det vi är oroliga för är att det här ska fortsätta och att vi ska få samma utveckling som i flera andra län, säger Johan Kaarme.

När smittan avtog i somras och trycket på sjukhusen lättade drog regionen ned på resurserna för covidvård. I dag är den typen av vård koncentrerad till infektionskliniken på Gävle sjukhus. Men fortsätter smittspridningen att öka och fler patienter behöver sjukhusvård kommer resurserna att styras om och covidvården utökas.

– Vi har inte nått taket för den kapacitet vi har i dag. Men vi har en eskaleringsplan och kan snabbt skala upp om det skulle behövas, säger Johan Kaarme.

Många län inför nu skärpta lokala allmänna råd för att hejda smittspridningen. Under torsdagen kom sådana besked från Kronoberg och Södermanland. Men i Gävleborg är det inte aktuellt. Smittskyddsläkare Lars Wesslén anser inte att det är motiverat. Johan Kaarme säger att han delar den uppfattningen.

– Jag har fullt förtroende för smittskyddet och att de gör den bästa bedömningen. Det viktiga är inte nya råd utan att folk efterlever de rekommendationer som redan finns. Där brister det.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar