Låt papperslösa betala fullt pris för sin vård – krav från Moderaterna


När regionstyrelsen i Gävleborg sammanträdde på onsdagen stod bland annat sjukvårdens avgifter på agendan.

Avgifterna ses över inför varje nytt år och vissa justeringar, större eller mindre, brukar göras.

Nu ville Moderaterna göra en ändring när det gäller den den vård som så kallade papperslösa personer, det vill säga utlänningar som nekats asyl i Sverige men ändå stannat kvar i landet, får.

I dag har papperslösa i Gävleborg rätt att få all typ av sjukvård, både akut och icke-akut, till samma subventionerade avgift som gäller för svenska medborgare. Detta tycker Moderaterna är för generöst.

– Skattebetalarna i Gävleborg ska inte bekosta icke-akut vård för personer som vistas här olagligt, säger Patrik Stenvard, regionråd i opposition för Moderaterna.

Planerade vårdinsatser, till exempel operationer av olika slag, tycker Patrik Stenvard att papperslösa själva kan stå för. De skulle få betala ett självkostnadspris som motsvarar de priser som regioner betalar för sina patienter när de vårdas i annan region.

Det kan bli dyrt för den enskilde. En operation av måttlig omfattning skulle kunna landa på 50 000 kronor.

– Det här gäller icke-akuta vårdinsatser. För akutvård ska vanliga avgifter gälla, påpekar Stenvard.

Förslaget får stöd av både Liberalerna och Sjukvårdspartiet. Även Sverigedemokraterna vill strama åt vården för papperslösa men på ett annat sätt. Partiet föreslår att personer över 18 år ska nekas planerad vård i Gävleborg och enbart ha rätt till akut vård.

Frågan kommer upp till beslut i regionfullmäktige senare i november. Men majoriteten (S-C-V-MP) har man redan bestämt sig för att avvisa förslagen.

– Om de här partierna vill uppträda inhumant så får det stå för dem. För oss är det glasklart att man inte kan sortera patienter efter om de har pengar eller inte. Alla ska ha samma rätt till vård, säger regionrådet Jan Lahenkorva, Socialdemokraterna, tillförordnad ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hur mycket sjukvården i Gävleborg utnyttjas av papperslösa och vad det kostar regionen är oklart.

– Nej, det vet vi inte, det görs ingen särredovisning på det sättet av den här gruppen patienter, säger Jan Lahenkorva.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar