Konsten att tillämpa en verklighetsförankrad arbetsmarknadspolitik


Efter att ha varit politiskt aktiv i snart 40 år, främst i kommunala och regionala organ, kan jag dra en hel del slutsatser. Som exempelvis att teori och praktik inte alltid överensstämmer med varandra. I politiken är det nästan mer regel än undantag. Från ett 1900-tal präglat av de stora teoretiska ideologierna till ett 2000-tal, där politiken allt mer tar efter kändisskapets beteenden, där varje individ strävar efter att bli sitt eget varumärke.

Med risk för att bli anklagad för personangrepp, så måste jag tyvärr konstatera att Moderaternas Lars Beckman är ett tydligt exempel på det senare. Genom att bland annat nyttja sociala medier, och en ständig utdelning av kontroversiella uttalanden, vill han hålla sig i mediabrusets frontlinje och på så sätt bli lika uppmärksammad som olika livsstilsinfluensers. Mer baserat på känsla än förnuft, just nu mer än någonsin! Skulle gott kunna finnas med ett uns kring insikt om historik och framtid, än mera opportunism än ansvarstagande.

Nu senast har Lars Beckman varit ute i debatten om extratjänsterna i Ockelbo. Egentligen vet han att för flertalet av de som nu får en chans till en extratjänst så finns i dagsläget inga andra jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. Moderaterna som parti vet sedan sin tid i regeringsställning, och innehav av arbetsmarknadsministerposten, att det behövs ”smörjmedel” av olika slag för att sänka ”trösklarna” för nytillträdande på arbetsmarknaden.

När Lars Beckman dömer ut ”subventionerade anställningar” så underkänner han samtidigt den politik, utformad av hans moderatkollegor, som han under många år röstade för i riksdagen.

När en anställd i extratjänst går vidare till exempelvis ett nystartsjobb eller introduktionsjobb hos en privat arbetsgivare, så ska det enligt Lars Beckman inte räknas som ett riktigt jobb trots att den personen har ett anställningsavtal och arbetsuppgifter i företaget som alla andra. Skillnaden är att arbetsförmedlingen använder en lönesubvention för att arbetsgivaren ska kunna se hur en medarbetare, som kanske inte har så många relevanta referenser, fungerar i sitt företag.

Så länge det inte finns några bra alternativ, för de som inte är färdiga för att kunna konkurrera om de lediga jobben på den ordinarie arbetsmarknaden, behövs subventionerade anställningar som extratjänster, nystartsjobb, introduktionsjobb och lönebidrags-anställningar. Genom dessa anställningsformer har många 10 000-tals människor kunnat etablera sig långsiktigt på arbetsmarknaden i Sverige. Många arbetsgivare har kunnat få kompetenta medarbetare.

Extratjänster är ett bra verktyg för att aktivera långtidsarbetslösa, särskilt i en lågkonjunktur. När mellan 40–50 procent går vidare till arbete och utbildning efter avslutad extratjänst, är det bara positivt om olika former av lönesubventioner kan användas initialt om det behövs för att möjliggöra en anställning efter extratjänsten.

Det är tydligt att också kunna se liberalism som en pusselbit till en praktisk och verklighetsförankrad politik, baserad på människors och näringslivets förutsättningar samt samhällets behov. Den enskilde måste få verktyg att förverkliga sitt liv, utifrån sina unika förutsättningar Att vara pragmatisk är motsatsen till att vara verklighetsfrånvarande.

Carl-Ewert Ohlsson, Centerpartiet Sandvikenarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar