Jägareförbundet överklagar vargbeslut – vill att ytterligare tolv vargar ska fällas i Gävleborg


Det är länsföreningarna inom Svenska jägareförbundet som anser att Naturvårdsverket gjort fel och därför överklagar och kräver att länsstyrelserna i de län som fått vargjakt omprövar sina beslut. En begäran som har skickats till länsstyrelserna i Värmland, Gävleborg, Västmanland och Örebro.

Läs mer: Beslut om licensjakt av varg – så många får fällas i Gävleborg

Enligt Svenska jägareförbundet ska länsstyrelserna ha byggts sina ställningstaganden på ett felaktigt underlag från Naturvårdsverket avseende hur många vargar som kan fällas.

Vargstammens storlek bedöms utifrån de inventeringar som görs vintertid och ska inte hamna under 300 individer, vilket räknas som gynnsam bevarandestatus. Men jägareförbundet menar nu att underlaget för beslutet om vargjakten är felaktig, och att verket i sina direktiv bett forskarna om en uppgift om hur stort uttag som kan göras för att stammen inte ska gå under 300 djur direkt efter jakten.

Läs mer: Jägarnas riksförbund överklagar beslut om vargjakt – vill skjuta 209 vargar

Istället har förbundet gjort egna beräkningar som ska visa att det finns jaktutrymme på ytterligare 36 vargar, varav tolv inom två revir i Gävleborg.

Dessa revir skulle då vara Tönsenreviret i södra Hälsingland samt Krokvattnetriviret i nordvästra Hälsingland, på gränsen mellan Gävleborg och Jämtland.

– Vi ser det som absolut nödvändigt att länsstyrelsen nu ändrar sitt beslut när det tydligt framkommit att det möjliga jaktuttaget är betydligt större än det antal som låg till grund för länsstyrelsens tidigare beslut, säger Johan Lundberg, ordförande Jägareförbundet Gävleborg i pressmeddelandet.

Där skriver jägareförbundet Gävleborg också att Naturvårdsverket, efter påpekandet, gett ett nytt uppdrag till forskarna om att i närtid presentera nya beräkningar.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar