Fler anläggningar för motion behövs för att stävja ohälsan


Coronapandemin har slagit hårt mot Gävleborg, Sverige och världen och vi står inför tuffa prioriteringar i flera år framåt. Idrottsrörelsen vill vara en del i den omstart vi behöver.

Pandemin har synliggjort de utmaningar samhället har med en ökande segregation och ökande hälsoklyftor. Klyftor som riskerar att öka ännu mer de kommande åren. Sverige hade redan innan pandemin Nordens mest inaktiva barn – bara 22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna i 10–15-åldern når de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet.

Det kanske mest grundläggande behovet för idrottsrörelsen äger kommunen. En plats att vara på. Det är på planen, i hallen, skaterampen eller spåret som idrott utövas. Det är där vi möts, kämpar, skrattar och bygger relationer. Har vi ingenstans att vara blir det ingen idrott.

Fortfarande har alltför få kommuner en genomgripande analys och en utvecklingsplan för idrottsanläggningar. I Gävleborg har vi satt anläggningsfrågan på agendan, men det är hittills enbart ett fåtal av länets tio kommuner som utarbetat en långsiktig plan.

Sveriges anläggningsbestånd uppfördes till stora delar under 1960- och 70-talet. Många anläggningar är gamla och slitna och byggdes för ett annat samhälle. En situation som även råder i Gävleborg.

Samtidigt vet vi att idrott och fysisk aktivitet är ett av de bästa sätten att förebygga ohälsa. Idrott i förening är dessutom en av få mötesplatser över gränser i vårt samhälle. Ikväll träffas över 4 000 barn och ungdomar i Gävleborg för att träna eller tävla i någon av våra nära 700 föreningar.

De kommuner som tagit fram ett idrottspolitiskt program har en ledstång för att göra kloka prioriteringar de kommande åren. Med en långsiktig och tydlig strategi kan kommunerna bidra starkt till att ge idrottsrörelsen så bra förutsättningar som möjligt. Vi tror att det är en av de billigaste åtgärderna för att möta en ökande ohälsa. I Gävleborg finns den typen av strategiskt program idag enbart hos ett fåtal kommuner.

Vi vill uppmana länets kommuner att inte rulla på i gamla hjulspår. Nu är tid att tänka strategiskt och långsiktigt. Tid att tänka klokt tillsammans för att sätta folkhälsan i främsta rummet. Med långsiktiga satsningar, från kommuner och regeringen, får idrottsrörelsen kraften som behövs för att bidra på bästa sätt till ett aktivt Gävleborg och en stärkt folkhälsa.

Thomas Nylund, ordförande RF-SISU Gävleborg

Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef, RF-SISU Gävleborgarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar