Dags att stoppa alla A-traktorer


Politiker oavsett partitillhörighet måste nu förena sig i en gemensam samhällsviktig fråga. Nämligen kampen mot att stoppa pandemin av A-traktorer och liknande fordon längs våra vägar.

Det kan ju inte vara meningen att vi för våra gemensamma skattepengar bygger nya effektiva vägar i nollvisionens anda och samtidigt låter allt fler fordon med en maxhastighet på 30 km trafikera desamma. Ökningen av antalet fordon är enorm och skapar stora problem på vägarna i form av stoppklossar och trafikfarliga omkörningar. Denna problembild kan ingen bilist ha undgått.

Enda sättet att få till en förändring är via lagstiftning och där är hoppet att någon av våra folkvalda politiker vågar ta ställning och driva en stopp-lagstiftning.

Vilket parti eller vilken politiker blir först med att driva frågan om att förbjuda A-traktorer och liknande fordon från att trafikera samhällets asfalterade vägar? Min röst lär ni få.

Lös problemet, politiker!

Bilist som tappat tålamodetarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar