En företagsetablering i Ockelbo har inget med Extratjänster att göra


Svar till Essi: “Konstigt att Moderaterna, med sin Arbetslinje, är emot Synsam i Ockelbo”

Angående Synsams etablering så har jag inte uppfattat det som att Moderaterna i Ockelbo är emot en sådan etablering. Tvärtom. Varje jobb och varje företag som vi kan få till vårt län är välkommet.

Det som frågan gäller angående den tilltänkta företagsetableringen i Ockelbo är om en kommun ska subventionera en hyra eller inte till ett enskilt företag. Det är som även kommunledningen i Ockelbo vet inte tillåtet enligt kommunallagen och EU då det räknas som ett otillåtet företagsstöd. Vi får alltså hoppas att socialdemokraterna i Ockelbo och de partier som står bakom en subvention har utformat beslutet på ett sådant sätt att det tål en juridisk prövning. Det vore ju mer än olyckligt om beslutet inte klarar en juridisk prövning och etableringen inte skulle bli av. Om hyran skulle vara marknadsmässig istället för subventionerad så är det ju i sig inget som hindrar företag från att etablera sig i Ockelbo heller.

En företagsetablering i Ockelbo har inget med Extratjänster att göra eftersom den misslyckade arbetsmarknadspolitiska åtgärden enbart riktar sig mot offentlig sektor och inte emot det privata näringslivet.

Lars Beckman (M), riksdagsledamot Gävleborgarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar