Alla måste ha samma chans till utbildning – oavsett var man bor


Möjligheten till omställning är en fråga som blivit allt mer akut sedan vårens turbulens på arbetsmarknaden. Den digitala omställningen skyndades under våren på och både företag och organisationer fick ställa om sin affärs- och verksamhetsplanering. Och för alla de som blev varslade eller rent av uppsagda, där blev möjligheten till och behovet av omställning extra tydlig.

Arbetsmarknaden förändras ständigt och vi med den. Gårdagens kompetens är inte alltid efterfrågad på morgondagens arbetsmarknad. Addera det faktum att vi jobbar allt längre upp i åren och det blir uppenbart för många att vikten av att byta bana, vidareutbilda sig eller kompetensutveckla sig är något som berör oss alla. Strukturomvandling är välkommet och nödvändigt – men det kräver trygghet och tillit till möjligheten att ställa om.

En undersökning som SCB har gjort på uppdrag av TCO visar att omställningsbehoven fanns redan innan Coronakrisen. Undersökningen visar att nästan 4 av 10 anser sig behöva vidareutbildning som de inte kan få av sin arbetsgivare inom ramen för sitt arbete. Av dem behöver hela 1 av 3 detta inom ett år, vilket visar på ett stort behov.

Behovet av omställning skiljer sig åt beroende på var man bor. I Gävleborgs län anger 41,9 procent att de är i behov av vidareutbildning som de inte tror sig kunna få av sin arbetsgivare inom ramen för sitt arbete.  I Uppsala län är motsvarande siffra 25 procent. Även de hinder man anger är olika. I Gävleborgs län är exempelvis privatekonomin ett större bekymmer än att kombinera studier med befintligt arbete.

För att samhället ska kunna möta dessa behov, oavsett om vi befinner oss mitt i en pandemi eller ej, krävs en hel rad åtgärder. Det finns en bred politisk uppslutning bakom idén att tillgängliggöra utbildning och få fler att ta steget att uppgradera sin kompetens, men ändå fattas viktiga politiska beslut som faktiskt gör det möjligt i praktiken.

Högst upp på listan över problem som måste åtgärdas är att alla måste ha samma chans till utbildning, oavsett var man bor. Dessutom måste insatser och utbildningsutbud anpassas så att de i högre utsträckning passar redan yrkesverksamma.

De här frågorna är inte nya för oss i TCO. Vi har pratat omställning och trygghet sedan långt innan krisen och vi kommer att fortsätta att göra det även efter corona. Vi tror på möjligheten i förändring och hoppas att Sveriges politiker nu har insett vikten av att investera i god tid, för att slippa reparera i efterhand.

Therese Svanström, ordförande TCO

Liw Schönning Myrberg, ordförande TCO Gävleborgarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar