Klotter skapar otrygghet, förfular och skräpar ner


Det har under flera år varit ett uttalat mål från Liberalerna i Sandviken att motverka klotter inom kommunen. Att klotter förfular, förstör och skapar otrygghet är för de flesta kommuninvånare och fastighetsägare en dyrköpt verklighet.

Det är inte under några omständigheter acceptabelt att några få individer ska få ta sig rättigheten att kidnappa det allmänna rummet.

Den fullständigt onödiga och kostsamma skadegörelsen som klotter skapar kostar skattebetalare, fastighetsägare och företagare hundratusentals kronor varje år. Kostnader som påverkar såväl kommunala verksamheter och företagens vilja till satsningar på investeringar och utveckling. I spåren av skadegörelsen på vägskyltar, husfasader, lyktstolpar, garageportar, transformatorer, parkbänkar, el-skåp, busskurer, bropelare och räcken med mera, ökar även känslan av otrygghet. Det bidrar även till att sprida känslan av maktlöshet och att övriga samhället har abdikerat inför dessa individers respektlöshet och anarkistiska beteende.

Med detta som bakgrund kan jag meddela min glädje över att kommunstyrelsen den 27/10 föreslås bifalla förslaget om att ta fram riktlinjer för hanteringen av klotter relaterad skadegörelse samt att göra en kostnadskalkyl för ett införande av 24, alternativt 48, timmars regel mot klotter. Bort med klotter inom 24 eller 48 timmar.

Med tanke på att även Moderaterna står upp för arbetet mot klotter så bör förslaget gå igenom med en bred majoritet i kommunstyrelsen, det tackar jag för.

Per-Ola Grönberg, Liberalerna.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar