Höga estetiska krav på bostadshusen på Baggarevarvet


Kvarteret Baggarevarvet ligger längs Södra Skeppsbron, mellan Ryds bilglas och iläggningsplatsen för småbåtar närmast Limöbåtens angöringsplats. Här ska två eller tre bostadshus i 4-7 våningar ersätta de lokaler där Najc fiske och Brynäs glas tidigare legat.

Nu har arbetet med detaljplanen för området kommit så långt att det är dags för samråd. Under samhällsbyggnadsnämndens oktobermöte kom politikerna överens om att ställa extra stora krav på att bostadshusen inte får upplevas ha någon baksida.

– Att det även från gaturummet upplevs som en framsida, säger Daniel Olsson.

En annan viktig faktor är att strandpromenaden längs kajen inte får upplevas som privatiserad utan tillgänglig för allmänheten.

– Nämnden tycker naturligtvis att det är väldigt bra att det byggs bostäder på den här platsen. Brynäs ska få en bättre kontakt med Gavleån, säger Daniel Olsson.

Grannar och berörda kan nu lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen kan vara klar för antagande i maj 2021. Därefter kan fastighetsägaren söka bygglov.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar