Bra att Kina stängs ute från 5G-utbyggnaden


När Sverige bygger ut 5G-nätet kommer de kinesiska telekombolagen Huawei och ZTE stängas ute. Det är ett uttryckligt krav från Försvarsmakten och Säpo, och ett mycket bra sådant.

Säpochefen Klas Friberg är tydlig i sina kommentarer kring varför det är rimligt att stänga ute telekombolag som Huawei och ZTE vid Sverige 5G-utbyggnad:

“Den kinesiska staten bedriver cyberspionage för att främja sin egen ekonomiska utveckling och utveckla sin militära förmåga. Det sker genom omfattande underrättelseinhämtning och stöld av teknologi, forskning och utveckling. Det här måste vi förhålla oss till när framtidens 5G-nät byggs.”

Att det här är ett besked som är besvärande för kinesiska staten är självklart. Att Kina nu talar om att Sverige ska “hantera sitt felaktiga beslut” och att Sveriges beslut riskerar leda till negativa konsekvenser för svenska företag är väntat. Men det är också en mycket, mycket tydlig illustration av varför Sverige fattat det enda rimliga beslutet rörande 5G.

Hur Kina agerar som land mot kritiker och länder som stöttar kritiker visar turerna i samband med att Svenska PEN delade ut Tucholskypriset till den fängslade författaren Gui Minhai som kritiserat fastlandskina tydligt. Det uppskruvade tonläget från kinas ambassadör i Sverige, Gui Congyou, och att landet även då hotade Sverige med negativa konsekvenser för näringslivet visar vilken typ av nation Kina är och hur man agerar för att pressa länder som gör motstånd.

I delar har det svenska förhållningssättet till Kina varit alldeles för undfallande och dessutom naivt. Kina har kunnat köpa in sig i för Sverige viktig infrastruktur och har bland annat ökat sitt ägande inom bioteknik och elektronik i Sverige enligt FOI. Det betyder att Kina har gjort inbrytningar i Sverige, något som inte problematiserats i tillräckligt hög utsträckning och inte heller fått i närheten av den uppmärksamhet en så här viktig fråga rimligen borde få.

Att Sveriges förhållningssätt till Kinas inbrytningar i vårt land i delar präglats av blåögdhet är dock kanske inte så konstigt. Landets ekonomiska tillväxt har varit enorm och medelklassen i landet har vuxit och därmed också konsumtionskraften.

I Sverige finns runt 600 företag som är verksamma i Kina och hela 10 000 företag bedriver handel i landet enligt FOI. Kina är även för många svenska aktörer därmed en viktig marknad. Att det enligt SVT finns åtminstone en operatör som planerat använda Huaweis utrustning är därför inte särskilt förvånande. Det är uppenbarligen alldeles för lätt att glömma bort att Kina är en auktoritär stat, med allt vad det innebär, vars inflytande även omfattar företag.

Sverige har dock inte råd att vara naivt ifråga om säkerheten kring grundläggande infrastruktur som utbyggnaden av vårt 5G-nät. Främmande makt ska inte ges möjlighet till inflytande och insyn i vår digitala infrastruktur. Enligt Säpo innebär kinesiska lagstiftning att både företag och medborgare från Kina har en skyldighet att rapportera till de kinesiska underrättelsetjänsterna. Att släppa in kinesiska aktörer vore att bygga in ett direkt hot mot Sverige i vårt 5G-nät.

Det betyder också att det enda acceptabla beskedet att lämna för svenskt vidkommande är att företag som Huawei och ZTE inte tillåts vara involverade på något sätt vid utbyggnaden av vårt framtida mobilnät.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar