Lista: Gasellföretag i Gästrikland


Sunda finanser och en tillväxt som till största delen är organisk och inte beror på fusioner eller förvärv, är ytterligare två krav. Se faktaruta här för fler kriterier.

Gasellföretag i Gästrikland

(Företag, ort, bransch, anställda, omsättning, tillväxt 2016-2019)

Semcab, Gävle, tillverkning, 17 anställda, 33,8 miljoner i omsättning, 339 procents tillväxt

Hanell Entreprenad, Gävle, bygg och entreprenad, 25 anställda, 32,7 miljoner i omsättning, 158 procents tillväxt

JB Distribution, Gävle, transport, 36 anställda, 18,1 miljoner i omsättning, 155 procents tillväxt

Rörfokus Gävle, Gävle, bygg och entreprenad, 47 anställda, 104,9 miljoner i omsättning, 116 procents tillväxt

MK3D Maskinkonstruktion, 3D Design, Sandviken, konsultföretag, 14 anställda, 26,1 miljoner i omsättning, 112 procents tillväxt

Celebra Industripartner, Sadnviken, tillverkning, 36 anställda, 19,6 miljoner i omsättning, 112 procents tillväxt

Källa: Dagens industriarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar