Låt omstarten driva på för klimatneutralitet


Sverige står inför en omstart. Att klara av det, en utbyggnad av samhället och samtidigt nå Sveriges mål om fossilfrihet är en förutsättning för landets fortsatta konkurrenskraft. Läget är tufft. Men förutsättningarna för att lyckas finns.

När vi nu står inför stora offentliga investeringar är det viktigt att ta tillvara på kraften som hållbarhetskrav i upphandlingar har för att styra mot ett mer hållbart samhälle. Enligt Upphandlingsmyndigheten står infrastruktur och bygg för hälften av utsläppen från statlig upphandling. Vissa offentliga aktörer har ambitiösa klimatmål, men många saknar utsläppsmål för byggandet samt tydliga krav i upphandlingen av byggprojekt.

Kommuner kan vid markförsäljning och upphandling bidra till mer hållbart byggande genom att belöna klimatåtgärder. Om alla samhällsfastigheter upphandlades med höga klimatkrav skulle det bidra till ett bättre klimat och förflytta byggsektorn mot klimatneutralitet. Vår uppmaning är att låta upphandlingen av exempelvis nästa skola eller äldreboende ske med tydliga och höga klimatambitioner. Bjud in leverantörer och entreprenörer för att ge sin syn på tänkbara klimatlösningar som kan efterfrågas. 

Det finns också mer att göra för en förbättrad bostadsmarknad. När vi frågade hur människor i Gävleborgs län vill bo år 2030 svarade 85 procent att det är viktigt att bo i en hållbar bostad. Nästa år kan vi för första gången erbjuda klimatneutrala bostäder, men det finns utmaningar för att bygga fler. Det behövs ekonomiska incitament från politiken. Vi har bl.a. föreslagit en grön flyttbonus, som skulle innebära sänkt reavinstskatt, för den som väljer att flytta till en miljöcertifierad bostad som är byggd med låg klimatpåverkan.

Näringslivet behöver också ta sitt ansvar och bidra. Skanska medverkar i Omstartskommissionen och vi arbetar för att uppnå vårt mål att bli klimatneutrala senast 2045. Som en del i det arbetet har vi utvecklat en grön betong med upp till halverade koldioxidutsläpp, lanserat en grön asfalt som tar innovativa kliv mot att bli klimatneutral och nyligen pre-certifierades ett av våra kontor inom NollCO2 – en ny certifiering för klimatneutrala byggnader. När det efterfrågas ser vi tillsammans till att det som byggs blir mer hållbart.

Vi har alla ett ansvar för kommande generationer att bidra med lösningar och minska klimatpåverkan. Omstarten av samhället behöver bromsa klimatförändringarna och bidra till att nå hela vägen fram till klimatneutralitet. Tillfället är nu.

Agneta Wannerström, chef Klimatneutralitet, Skanska Sverige

Victor Verboog, regionchef Hus Norr, Skanska Sverigearbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar