Kommunens krav på Riksbyggens kvarter på Godisfabriken


Gavlegårdarnas vision för stadsdelen Godisfabriken är ett grönt och hållbart centralt boende. På de idealiserade bilderna som marknadsför området ses de boende flockas runt kollektiva odlingslådor och leda sina cyklar med nyskördade grönsaker i korgarna.

Men i verkligheten finns kommunens krassa krav på det så kallade p-talet som bestämmer hur många parkeringsplatser det måste finnas till ett bostadshus. Vanligtvis är p-talet 0,7 parkeringsplatser per lägenhet. I vissa fall kan det vara 0,5. Men det kräver en motprestation. Till exempel kan fastighetsägaren hyra in sig i det parkeringsgarage som Gävle parkeringsservice ska bygga längs Tredje Tvärgatan. En annan lösning är att se till att de boende får tillgång till en bilpool.

Samhällsbyggnadsnämnden väntas ge Riksbyggen bygglov för sitt kvarter som fått namnet Caramel under förutsättning att de kan visa upp ett avtal om att de anslutit sig till en bilpool. Riksbyggen har även köpt 35 parkeringsplatser i Gävle parkeringsservice garage för sammanlagt 4,7 miljoner kronor.

Kvarteret ska byggas med ett gemensamt växthus på innergården och får sammanlagt 121 lägenheter.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar