Gavlegårdarna bör avstå från en hyreshöjning för 2021


AB Gavlegårdarna säger sig behöva 7,5 procent i hyreshöjning för 2021, men nöjer sig med 3,75 procent. Hyresgästföreningen tycker det är ett orimligt krav på de 30 procent av gävleborna som är hyresgäster hos bolaget.

Gavlegårdarna är ett ekonomiskt starkt bolag med ett marknadsvärde över 9 miljarder kronor, ett eget kapital över 2 miljarder kronor och en soliditet över 40 procent. Ändå kräver man höga hyreshöjningar. Det beror främst på att kommunen i sitt ägardirektiv ställer krav på en hög avkastning, kräver en hög borgensavgift på upptagna lån samt kräver en utdelning från bolaget med 16 miljoner kronor/år. Överskottet ska vara runt 100 miljoner per år. På grund av detta, så betalade Gavlegårdarna även 25 miljoner i skatt 2019. Pengar som istället kunde gå till underhållsåtgärder.

Pandemin skapar osäkra levnadsvillkor, 4 av 10 hyresgäster är oroliga för att inte kunna betala sin hyra. Hyresgästerna hos Gavlegårdarna har generellt låga inkomster och 200 kronor i höjning av hyran som Gavlegårdarna inte tycker är något problem, kan vara det som stjälper en redan ansträngd ekonomi.

Sverige vill ha fart på hjulen igen och då vet man redan att de som har låga inkomster använder sina pengar för konsumtion. 1 procent i hyreshöjning i Sverige motsvarar cirka 1 miljard kronor i minskad köpkraft pengar som istället hamnar i fickorna hos landets fastighetsägare.

Hyresgästföreningen är medveten om att lagstiftningen inte medger att kommunen subventioner ett kommunalt bostadsbolag, men det är inte aktuellt i detta fall. Kravet är att tillfälligt minska kravet på det överskott som kommunens ägardirektiv kräver. Frågan är då om den styrande majoriteten i Gävle kan ställa upp på detta krav som är fullt möjligt att genomföra.

Hyresgästföreningen vill gärna ha ett svar på sin fråga. Troligen även de 30 procent av kommunens invånare som bor hos AB Gavlegårdarna.

För Hyresgästföreningen, förhandlingsdelegationen i Gävle

Torbjörn Lööw, Ulla-Maja Moilanen, Kalle Lönnberg, Mats Persson, Lars Östlinarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar