Justitieministern ger svar på fråga om bärplockarläger – men Beckman (M) missnöjd: “På gränsen till oförskämt”


Vilka initiativ avser ministern att ta så att frågan om nedskräpning vid bärplockarläger får en lösning?

Det ville Lars Beckman (M) att Morgan Johansson (S) skulle svara på i en skriftlig fråga.

Anledningen till frågan är den debatt som uppstått i Söderhamns kommun efter sommarens bärsäsong, då det åter igen behöver städas på flera av lägren.

Problemet med nedskräpning vid lägerplatser har funnits i många år, men det är svårt att få till någon förändring. Det är många aktörer inblandade, bland annat markägare, Polisen, Socialstyrelsen, Kronofogden och kommunen, som alla har olika roller i processen.

Läs mer: Värre nedskräpning än vanligt – skogsbolag önskar samverkan kring bärplockaläger: “Ingen kan lösa det själv”

Såväl Söderhamns kommun som den lokala polisen har sagt att det krävs beslut på högre nivå för att få till bättre förutsättningar att arbeta med nedskräpning och avhysning.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) svarar dock att varken Kronofogden eller Polismyndigheten ser ett behov av ytterligare författningsändringar.

I sitt svar tar han upp regelverket som trädde i kraft 2017 för att enklare kunna avlägsna otillåtna bosättningar.

– Av Kronofogdemyndighetens redovisning till regeringen framgår att reglerna om avlägsnande har inneburit ett enklare, billigare och mer rättssäkert sätt för markägare att få tillbaka besittningen till sin mark, skriver Morgan Johansson (S).

Han skriver vidare att möjligheten att ingripa mot otillåtna bosättningar bedöms vara god.

– Den uppföljning som har gjorts visar tydligt att det nya regelverket för avlägsnande av otillåtna bosättningar har fått genomslag i praktiken. Varken Kronofogdemyndigheten eller Polismyndigheten ser ett behov av ytterligare författningsändringar. Jag följer dock utvecklingen noggrant, svarar Morgan Johansson (S).

Men Lars Beckman (M) är inte nöjd med svaret han fått.

– Jag tycker hans svar visar på en skrämmande okunnighet över hur det ser ut. Det är på gränsen till oförskämt svar till Söderhamns kommun som lägger så mycket resurser på det här, säger han.

Svaret han ville få var hur man ska få stopp på den här problematiken. Därför kommer Lars Beckman (M) att kalla till riksdagen i en interpellationsdebatt.

– För vi kan inte ha ett system där det kommer varje år folk till Hälsingland och lämnar skräp och 39 skrotbilar efter sig. Det är helt absurt, säger han.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar