Jimmie Åkesson struntar i de utsatta barnen


Obligatorisk förskola har seglat upp i högerSverige som det senaste hatobjektet nummer ett. Detta efter en motion från 11 socialdemokrater om obligatorisk förskola. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna är rörande överens, som vanligt; obligatorisk förskola är djävulens påfund.

2019 gjorde Ekot en granskning av hur många barn det egentligen är som inte går i förskola i Sverige. Detta apropå Januariavtalets skrivningar om krav på obligatorisk språkförskola.

Vad granskningen visade var att andelen barn som går i förskola är lägre i utsatta områden. I Järva utanför Stockholm går exempelvis hela 11 procent av barnen som är mellan 2 och 5 år gamla inte i förskola och 2018 var siffran i riket 17 600 barn.

Det här är ett stort problem. Dels visar studier att livschanserna för barn som gått i förskolan blir större. I ett Sverige där elevernas studieresultatet avgörs av föräldrarnas ekonomi och utbildning är det i sig ett starkt vägande skäl för att göra förskolan obligatorisk. Kan förskolan bidra till att jämna ut klyftan mellan barn, ja då vore det idiotiskt att inte använda sig av den möjligheten som samhälle.

Lotti Lassvall är pedagog på en öppen förskola i Tensta. Hon ser i sin verksamhet barn som hamnar efter språkmässigt därför att de inte går i förskolan berättar hon i intervjun i Ekot.

“Jag ser familjer med språksvårigheter, barnen får inte höra sagor, de får inte höra svenska ord på dagarna, och det är en rätt stor grupp som det inte pratas så mycket om.”

Förskolan är viktig av många skäl, för samhället innebär det exempelvis ytterligare en möjlighet att fånga upp barn som riskerar fara illa. Men vad spelar det för roll för en medelklassig höger som inte vill att vi ska ta solidariskt ansvar i Sverige för att ge varenda unge så bra livschanser som möjligt. Även de barn som inte har mammor och pappor som har långa utbildningar, makt, pengar och tid att sitta på Twitter förtjänar en bra start i livet.

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna brukar stå först i kö när det ska skrikas upphetsat om att regeringen misslyckats med integrationen. När det finns förslag som faktiskt förbättrar förutsättningarna för integration, ja då vill SD och KD inte vara med och hjälpa till. Då säger man istället nej.

För KD och SD står inte barnens bästa i fokus. För KD och SD är det viktigare att föräldrarna ska få göra som de vill, även när besluten som fattas går ut över barnen och försämrar deras livschanser.

Hade man brytt sig om varenda svensk unge hade man hyllat förslaget om obligatorisk förskola.

Men sanningen är att man struntar i barnen som växer upp i utsatta områden. Medelklassen har ju redan sina barn i förskolan.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar