Ja till slutförvar i Forsmark – så drabbas Tierp och Gävle om atomavfallet läcker ut: “Försumbart”


2015 pratade tidningen med Michael Egan, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten. Avsikten var att ta reda på hur farligt avfallet är. Scenariot var att man tar en fem meter lång och en meter bred kopparkapsel som innehåller utbränd kärnbränsle och placerar den på Rådhustorget i Östhammar, mitt i samhället. Vilka effekter får det? Skulle till och med människor i Gävle, tio mil, bort kunna dö eller skadas? Här är expertens analys av en sådan situation, som givetvis är rent hypotetisk och inte kan inträffa.

Michael Egan bedömde vad som skulle hända om bränslet kom direkt från en mellanlagring på 30 år, baserat på beräkningar som SKB lämnat in till myndigheten i samband med sin ansökan. Bränslet som ska slutförvaras har mellanlagrats i 40 år, men Egan säger att resultaten blir ungefär detsamma.

En rad faktorer spelar in när det gäller den farliga strålningen – hur nära en person är objektet och hur länge, vilken typ av bränsle det rör sig om, avskärmning från byggnader, med mera.

Enligt SKB:s beräkningar skulle den som under ett halvt dygn befann sig inom två meter från kapseln kunna få eventuella skador och situationen skulle säkert betraktas som livsfarlig. På tio meters avstånd skulle bestrålningen vara något lägre, men bedömningen av faran troligtvis likadan

– Man måste vara vid kapseln en viss tid, om det rör sig om tio minuter får man inga skador. Men man skulle ändå få en dos som är högre än den som tillåts i ett år vid normala förhållanden.

100 meter från kapseln skulle det enligt Egan framförallt röra sig om en förhöjd risk för cancer.

Vilken typ av symptom får den som strålskadas?

– Det beror på tid och bestrålningsnivå. Om man skulle tillbringa flera timmar mycket nära kapseln finns en risk av till exempel brännskador, att man tappar håret eller får skador på ögonen. Vid mycket hög dos under en kort tid finns risk att benmärgen skadas.

Kan den som bor i Tierp åtta mil bort eller människor i Gävle, mer än tio mil från Rådhustorget, skadas av strålningen?

– Nej strålningen skulle vara försumbar på grund av hur effekten förminskar med avståndet. Både på grund av den så kallade kvadratlagen och den svaga avskärmningseffekten av luften, svarar Michael Egan.

Om flera kapslar placerades på torget skulle riskerna så klart öka för Östhammarsborna. Men inte heller då kan människor miltals därifrån strålskadas enligt Egan.

Den som såg kopparkapseln där på torget kanske kunde sluta sig till att det inte rörde sig om ett konstverk. Michael Egan berättar nämligen att kapseln skulle utstråla en viss värme.

När bränslet lagrats i 100 år kan man enligt Michael Egan dra liknande slutsatser, även om riskerna skulle vara ungefär tre gånger lägre. Efter 1000 års lagring tror Egan att den främsta faran är att radioaktiva ämnen på något sätt släpps till atmosfären eller näringskedjan.

Hur skulle då Östhammarsborna reagera? Såg vi en flyktingström på riksväg 76 mot Gävle? Nja. Michael Egan tror i stället att befolkningen skulle förvänta sig att myndigheterna vidtog lämpliga åtgärder för att ta hand om den radioaktiva källan och att de utrymde och spärrade av ett område runt kapseln.

Michael Egan betonar om och om igen svårigheten att för en sådan hypotetisk situation exakt räkna ut vad som skulle hända då många faktorer spelar in. Men en sak rekommenderar han:

– Man kanske inte ska krama kapseln!

Slutförvaret

ska byggas 500 meter ner i berget i Forsmark, inte långt från kärnkraftverket. Det utbrända kärnbränslet skyddas av tre barriärer.: kapslar av gjutjärn som har ett yttre hölje av koppar, bentionitlera och själva berget. Avfallet behöver vara avskilt från människor i 100000 år för att strålningen ska klinga av.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar