Dags att revidera LAS – kanske med inspiration från Tyskland


Arbetsgivare i Sverige skriker uppenbarligen efter förändringar i nuvarande LAS-lagstiftning, förändringar som bland annat uppenbarligen skall syfta till att betydligt underlätta anställning och uppsägning av tillfällig/behovsanställd personal. Förändringar som ofelbart kommer att resultera i att än fler människor kommer att söka sig bort från bristyrken vars huvudmannaarbetsgivare redan är på randen till total kollaps (skolan: lärare/förskollärare/barnskötare, vård och omsorg för att nämna några).

Det finns exempel på svenska företag som har valt att lägga ner sin svenska tillverkning med dokumenterad världsledande fackkunskap till förmån för motsvarande verksamhet i Tyskland med dokumenterad sämre kompetens och effektivitet. Varför? I Tyskland kostar det stora pengar att lägga ner en verksamhet. Uppsägning av en anställd på grund av nedläggning kan kosta 880 000 kronor i engångsbelopp samt full lön till och med den dag den anställde fyller 65 år, även om han/hon idag är 52år.

I Sverige räcker det med att hänvisa till “företagsstrategiska” beslut. Opel blev kvar (för att det skulle bli ofantligt dyrt att lägga ner), SAAB blev nedlagt (inte för att det var sämre utan för att det var billigare/enklare att radera). Nu vill svenska företag ha både “coronamiljarder” och möjlighet att med despotisk dominans helt diktera villkoren på arbetsmarknaden. Det kanske är dags att revidera LAS, efter tysk modell?

Weissmannarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar