Höga skottljud kan hindra bygglov i Älvkarleö – husägaren kräver kommunen på 5,7 miljoner kronor


41-årige Magnus Backström på Älvkarleövägen vill bygga en komplementbyggnad på sin fastighet som ligger invid Dalälven. Magnus bor med hustrun Matilda, två småbarn och en inneboende tonåring.

– Det är skönt på vintern att ha ett garage. Vi börjar också bli trångbodda och tanken var att flytta ut mitt kontor från huset till den nya byggnaden.

– Nu börjar det bli problem, det är trångt inne och jag kan inte vara på min vanliga arbetsplats i Bromma på grund av covid, säger Magnus Backström som arbetar som konsult.

Och Samhällsbyggnadsnämnden gav klartecken för åtgärden. Även om Försvarsmaktens intresse av att bedriva verksamhet i form av vapen- och markstridsutbildning visserligen ska gå före enskilda intressen, bedömde nämnden att komplementbyggnaden inte ökar möjligheten att vistas på fastigheten och man beviljade därför bygglov.

Beskedet gjorde att Magnus Backstrom förberedde sig rent praktiskt för bygget.

– Jag köpte en massa material. Dels saker till grunden, dels virke för 200 000 kronor. Och materialet till grunden gick på 130-140 000 kronor.

Kvar på platsen ligger bland annat armeringsjärn. Dessutom finns det flera grushögar på tomten som hade med det planerade bygget att göra.

Men Försvarsmakten överklagade bygglovet. Avgörandet ligger nu hos regeringen. Försvarsmakten menar att komplementbyggnaden kan användas som permanentboende eller fritidsboende och då utgöra en störningskänslig byggnad. I det läget finns gränser för hur högt bullret får vara, vilket enligt Försvarsmakten kan påverka deras användningen av skjutbanan i Marma.

– Vi måste förhålla oss till när tillstånden för skjutfältet omprövas. Det kan hända antingen då vi har ett behov av att skjuta med ett nytt system eller skjuta mer. Eller att länsstyrelsen av någon anledning bedömer att det krävs en omprövning, säger Ulrika Gustafsson, tillförordnad chef på sektionen för fysisk planering på Försvarsmakten.

Ulrika Gustafsson säger att man miljöprövningen tar hänsyn till hur mycket störningskänslig bebyggelse som blir utsatt för buller från skjutningar.

– Vi bedömer om åtgärden vid en bygglovsprövning kan medföra att fler personer än i dagsläget bosätter sig där eller vistas där.

Det resonemanget förstår sig inte Magnus Backström på.

– Det behövs ett nytt bygglov om jag ska använda huset till bostad, påpekar han.

Något bygg- och miljökontoret också bekräftar.

Caroline Persson, bygglovshandläggare på kommunen, berättar att Marma skjutfält är omringat av riksintresse som har med försvaret att göra. Dels för själva skjutbanan dels totalförsvarets influensområde runt omkring, där man kan påverkas av de högre bullernivåerna.

– Så fort någon ansöker om bygglov inom influensområdet så blir totalförsvaret en sakägare som får yttra sig.

Men det finns ju redan ett bostadshus på tomten som måste påverkas av buller från skjutning?

– Riksintresset är inte så gammalt som jag förstått det, och bebyggelsen fanns redan där då riksintresset gjordes, svarar Caroline Persson.

Kommunen har tidigare gett bygglov i Falludden som ligger nära den här platsen. Har inte Försvarsmakten då yttrat sig på det här sättet?

– Det är skillnad om man har en fastighet som ligger inom detaljplanelagt område som i Falludden och utanför som i det här fallet. I ett detaljplanelagt område har kommunen gjort upp en plan hur ett området ska utvecklas och då har Försvarsmakten sett snällare på det.

Följdriktigt är inte Försvarsmakten sakägare vid ett bygglov i detaljplanelagt område som stämmer med planen och kan heller inte yttra sig.

Åter till Magnus Backström som sitter i en korgstol på framsidan av huset, med utsikt över den vildvuxna ängen där han tänkte bygga samt grushögarna. Det är ingen plats han vill vara på. Han suckar över risken för mygg på grund av höga gräset och drömmer om den gröna gräsmattan som aldrig blev av.

Nu orkar inte Magnus och hans hustru Matilda vänta längre på ett utslag från regeringen. De vill flytta ifrån fastigheten.

– Hela glädjen i att bo här har försvunnit, säger Magnus som ursprungligen är från Delsbo och köpte fastigheten för de fina fiskemöjligheterna.

Magnus har därför krävt att kommunen löser in fastigheten för 5,7 miljoner kronor.

Tillförordnad bygg- och miljöchef Bert-Ola Dahlgren har svarat på begäran. Han konstaterar att det finns en skrivning om att en kommun enligt plan- och bygglagen är skyldig att lösa in en fastighet under vissa premisser. Men för att det ska gälla ska det finnas ett beslut som vunnit laga kraft och i det här fallet ligger en överklagan hos regeringen.

– Det enda jag kan kommentera är bara att kommunen faktiskt beviljat bygglov enligt kundens önskemål.

Men Magnus Backström pekar inte bara på plan- och bygglagen i sin begäran om inlösen utan också grundlagen.

– I äganderätten står det klart och tydligt att om en myndighet påverkar mitt sätt att använda min mark, eller fastighet har jag rätt att kräva att staten löser in den. Och staten har lagt det på kommunerna.

Magnus Backström säger att han poängterat detta flera gånger för kommunen utan att få svar.

– Jag påpekade att de just nu bryter mot svensk grundlag.

Magnus Backström säger att han fått fastigheten värderad till 4,5 miljoner kronor av ett mäklarhus. Enligt honom är sedan en kommun skyldig att lösa in fastigheten till ett pris som är 20 procent högre. Dessutom har det enligt honom tickat på räntor och han har haft olika kostnader.

– Jag skickade en faktura på 5,7 miljoner kronor till kommunen. De svarade inte så jag skickade den till kronofogden där den nu ligger.

Vad gör du om de vägrar betala?

– Då stämmer jag dem. Jag har begärt en advokat.

Vart vill ni flytta då?

– Bort från Älvkarleby kommun, jag är så trött på det här. Dessutom är skatten så hög. Det blir nog mot Uppsala skulle jag tro.arbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar