Det finns inga dammägare som lurpassar


Svar till Eoq: “Lurpassar dammägarna på varandra?”

Det finns inga dammägare som lurpassar som kan påverka Storsjöns vattennivå. Det är så enkelt att två av Gävle kommuns bolag äger vattenrätten i Storsjön och (Ottnaren, detta påstående kan vara fel). När Gävle kommun byggde två nya kraftverk i Gavleån 1986 vars namn har Åbyfors och Prästforsen kraftverk så uppkom fenomenet att vattnet trängde igenom Valboåsen och dränkte källarna på fastigheterna på västra sidan åsen. Det är det vattnet som räknas som Gävle kommuns huvudsakliga vattentäkt i dag.

Om två vill ha samma vatten och det bara räcker till en, då tömmer de Storsjön så bägge får sitt vatten. Du kan inte gå till Länsstyrelsen, det är de som gett sitt godkännande för denna vattenverksamhet. Men Länsstyrelsen hänvisar till att tidigast att en ny vattendom kan vara på plats år 2036, då har Gävle kommuns bolag rätt att sänka vattenytan i Storsjön med 16 cm till, fram till 2036.

Jag kan bara beklaga.

BTarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar