I Socialdemokraternas Älvkarleby finns inga samhällsproblem


Replik till Socialdemokraterna Älvkarleby kommun: “Vi säger med raka ryggar att vi är stolta över vår kommun!”

Två saker vet vi. Socialdemokraternas besked är att en kommunsammanslagning inte är aktuellt, och budskapet till dem som har drabbats av arbetslöshetens utanförskap är att de ska vänta och se vad som händer.

Det som är anmärkningsvärt med Socialdemokraterna i Älvkarleby kommun, är att de hellre talar stort om olika byggnationer de lyckats åstadkomma genom historien än att de talar om att bekämpa de verkliga samhällsproblemen.

Det verkar allt mer ha blivit Socialdemokraternas mantra att utlova åtgärder framöver, men aldrig ta ansvar för situationen här och nu eller ens för tidigare givna löften. Detta trots att Socialdemokraterna styrt Älvkarleby kommun i 102 år. Fler och fler väljare upplever Socialdemokraterna som allt mer orkeslösa och att de styr kommunen på fel kurs.

Allt fler invånare hamnar i utanförskap, ett av de stora samhällsproblemen som Socialdemokraterna inte vill se, då de hellre pratar om ett höghus som byggts och som kan byggas i vilken kommun som helst med ett kommunalt bostadsbolag.

De flesta som hamnat i utanförskap skulle kunna arbeta, men har ställts utanför av en politik som underminerat möjligheterna till arbete. Kombinationen av hög kommunalskatt, stort bidragsberoende och avsaknaden av privata investeringar gör att arbete inte lönar sig samt att dörren effektivt reglats för möjligheten för nya arbetstillfällen att växa fram.

Två saker vet vi inte! Vad vill Socialdemokraterna vidta för åtgärder för att komma till rätta med de årligen återkommande budgetunderskotten i kommunens verksamheter, och vilka åtgärder ska vidtas för att komma till rätta med utanförskapet?

Socialdemokraterna glömmer lätt bort att bakom alla siffror är det människor som står utanför arbetsmarknaden, men de kanske inte får plats i Socialdemokraternas verklighetsbeskrivningar längre?

I Socialdemokraternas Älvkarleby finns inga samhällsproblem.

Återigen, Moderaternas viktigaste uppgift inför valet 2022, blir att rubba socialdemokraternas sanningsmonopol och verklighetsbeskrivning, att picka hål i rastret så att den oförvanskade verkligheten blir synlig. Vi kommer söka mandat hos väljarna om att förverkliga den outnyttjade potentialen som vår fantastiska kommun har och byta socialdemokratisk visionslöshet mot utveckling och bekämpande av utanförskapet. Moderaterna kommer alltid stå upp för arbetslinjen.

Roger Petrini, oppositionsråd och gruppledare, Älvkarlebymoderaterna

Martin Sahlberg, Älvkarlebymoderaternaarbetarbladet

Related posts

lämna en kommentar